Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

MOL nagradna igra počinje 23.12.2019. godine u 10:00h sati i traje do 23:59h dana 20.01.2020. godine, isključivo na teritoriji Republike Srbije (izuzev Kosova i Metohije).

Dobitni fond iznosi 1.535.021,42 dinara sa PDV-om i sastoji se od sledećih nagrada:
1x automobil marke Hyundai i20
1x 100.000 poklon bodova na MOL PLUS KLUB lojalti kartici
1x 50.000 poklon bodova na MOL PLUS KLUB lojalti kartici
10x 10.000 poklon bodova na MOL PLUS KLUB lojalti kartici

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica, koji su ujedno I članovi MOL PLUS KLUB programa lojalnosti, bez obzira da li su bili članovi MOL PLUS KLUB programa lojalnosti ili su to postali tokom trajanja nagradne igre, koji su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji (izuzev Kosova i Metohije).

Za učestovanje:
1. u periodu trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom objektu iz mreže MOL Serbia servisnih stanica ostvari jednokratnu kupovinu od najmanje 20L motornog goriva i provuci MOL PLUS KLUB karticu.
2. Registruju se za nagradnu igru na sledećem sajtu: www.molserbia.rs/sr/svrati-do-mola-osvoji-kola. Prilikom registracije, potrebno je da učesnik ostavi sledeće podatke: 1. Ime, prezime 2. Broj telefona 3. Broj fiskalnog računa u kome je ostvario pravo na učešće 4. Broj MOL PLUS KLUB lojalti kartice

Oglasi

Svaki učesnik nagradne igre može neograničeni broj puta da učestvuje u istoj, ukoliko je svaki put ispunio uslove učestvovanja i sproveo napred navedenu proceduru. Svako provlačenje kartice, zajedno sa registracijom podataka o učesniku na sajtu, automatski se beleži kao transakcija, koja nosi svoj poseban broj I taj broj učestvuje u izvlačenju nagrada.

Izvlačenje nagrada I dobitnika za glavnu nagradu biće održano dana 21.01.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Priređivača, u Beogradu, Đorđa Stanojevića 14, a prenosiće se uživo na svim društvenim mrežama Priređivača. Nagrade se izvlače po redosledu od najmanje do najveće nagrade po vrednosti.

Objavljivanje dobitnika nagrada i glavne nagrade biće izvršeno na internet strani www.molserbia.rs/sr/svrati-do-mola-osvoji-kola najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Priređivač će kontaktirati dobitnike putem telefona koji su dobitnici uneli na elektronskoj prijavi u roku od 7 radnih dana od dana izvlačenja dobitnika, kada će biti dogovoren način preuzimanja nagrade. Ukoliko Priređivač, bez svoje krivice, ne ostvari kontakt sa dobitnikom u roku od 7 radnih dana od dana izvlačenja dobitaka, dobitnik gubi pravo na nagradu.

Za pravila i registrovanje nakon kupovine klikni OVDE

Oglasi
Oglasi