Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nova Milka nagradna igra je na sledećem crvenom linku Milka nagradna igra i konkurs
Milka nagradna igra se organizuјe u periodu od 02.05.2022 do 31.05.2022. godine.

Nagrade:

 • 4 x Milka prava medalja: materijal: srebro finoće 999, prevlaka: 24- karatno zlato(reljefna folija, 4 grama), završna obrada: polirana ploča, prečnik: 70 mm, težina: do 314 grama (310 g srebro, 4g zlata, srebrna podloga oko 7,9 mm debljina), izrada: obostrana reljefna površina, po meri.
 • 2 x Nagradno putovanje na Kopaonik za 2 osobe sa vaučerom za gorivo obuhvata:
  • smeštaj na Kopaoniku u objektu Kostovac Boutique Homes na bazi pet noćenja
  • vaučer za gorivo
 • 30 x Explore Balkans poklon vaučera za putovanja koji se mogu iskoristiti za plaćanje usluga koje se u trenutku korišćenja vaučera budu nalazile u ponudi privrednog društva EXPLORE BALKANS DOO. Vaučer se može iskoristiti najkasnije do 01.05.2023. godine.

Dobitnici nagradno putovanje mogu realizovati u periodu od 01.07. do 23.12.2022. godine (radi otklanjanja sumnje, putovanje mora biti završeno najkasnije 22.12.2022. godine), a vaučere za gorivo mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2023. godine.

Pravo učešća

Pravo da učestvuju imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije), izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednim društvima povezanim sa priređivačem i u marketinškim agencijama koje je priređivač angažovao u promociji Milka nagradne igre.

Milka proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

MILKA proizvodi čija kupovina kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su OVDE

Oglasi

Kako učestvovati?

Za učestvovanje u nagradnoj igri:

 1. Kupi Milka proizvode u vrednosti od 499 RSD ili više, a što mora biti evidentirano na jednom fiskalnom računu.
 2. Poseti internet stranu www.milka.com
 3. Izvrši registraciju prilikom koje ćeš uneti redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj (za račune koji su izdati na starim fiskalnim kasama) ili Brojač računa (za račune koji su izdati na novim fiskalnim kasama) i svoje ime, prezime, broj telefona, e mail adresu
 4. Nominuj sebi dragu osobu kroz razlog zašto nominuješ baš tu osobu i u kakvom odnosu se nalazite sa osobom koju ste nominovali(npr. brat, sestra i sl.).
 5. Dostavi tj. prikači fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini

Napomene:

 • Sačuvate i original fiskalnog računa kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade.
 • Jedan fiskalni račun na kome se nalazi redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj (za račune koji su izdati na starim fiskalnim kasama) ili Brojač računa (za račune koji su izdati na novim fiskalnim kasama) daje pravo na isključivo jednu registraciju za učestvovanje u nagradnoj igri.
 • Svaki učesnik koji pokuša da izvrši registraciju nasumičnim unošenjem brojeva fiskalnog računa tzv. BI brojeva ili Brojača računa biće diskvalifikovan.

Izvlačenje nagrada

IZVLAČENjE DOBITNIKA DRUGE I TREĆE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo kojih od navedenih „MILKA“ proizvoda u iznosu od 499 RSD ili više i izvrše registraciju biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika DRUGE I TREĆE nagrade biće vršeno:

09.05.2022. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila registraciju uz pomoć validnog broja fiskalnog računa tzv. BI ili Broja računa u periodu od 02.05. u 00:01č do 08.05.2022. godine u 23:59č). Izvlačiće se 7 Explore Balkans vaučera i 1 zlatna medalja.
16.05.2022. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila registraciju uz pomoć validnog broja fiskalnog računa tzv. BI ili Broja računa u periodu od 09.05. u 00:01č do 15.05.2022. godine u 23:59č). Izvlačiće se 7 Explore Balkans vaučera i 1 zlatna medalja.
23.05.2022. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila registraciju uz pomoć validnog broja fiskalnog računa tzv. BI ili broja računa u periodu od 16.05. u 00:01č do 22.05.2022. godine u 23:59č). Izvlačiće se 7 Explore Balkans vaučera i 1 zlatna medalja.
01.06.2022. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila registraciju uz pomoć validnog broja fiskalnog računa tzv. BI ili Broja računa u periodu od 23.05. u 00:01č do 31.05.2022. godine u 23:59č). Izvlačiće se 9 Explore Balkans vaučera i 1 zlatna medalja.
Jedno lice ne može biti dobitnik DRUGE ILI TREĆE nagrade više od jednog puta.

Dobitnik DRUGE ILI TREĆE nagrade može biti dobitnik PRVE nagrade.

Dobitnici DRUGE i TREĆE nagrade biće objavljeni na internet stranici www.milka.com najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Oglasi

IZVLAČENjE PRVE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo kojih od „MILKA““ proizvoda navedenih u pravilima u iznosu od 499 RSD ili više i izvrše registraciju biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika PRVE nagrade biće vršeno:

01.06.2022. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila registraciju uz pomoć validnog broja fiskalnog računa tzv. BI ili Broja računa u periodu od 02.05. u 00:01č do 31.05.2022. godine u 23:59č). Biće izvučeno ukupno 2 dobitnik PRVE nagrade.

Objava dobitnika

Dobitnici svih nagrada biće objavljeni na internet stranici www.milka.com najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Obaveštavanje dobitnika o osvojenim nagradama

Priređivač će dobitnika o nagradi koju je osvojio obavestiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja nagrade, pozivanjem navedenog broja telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, kao i slanjem elektronske pošte na e-mail koji je dobitnik ostavio prilikom registracije, te će od istog zatražiti da mu u roku od 48h dostavi adresu na koju će mu nagrada biti isporučena.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču na telefonski poziv, niti u ostavljenom roku od 48h ne dostavi adresu na koju će mu nagrada biti isporučena, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u Paragrafu VII ovih Pravila.

Ukoliko iz bilo kog razloga priređivač posumnja u tačnost i zakonitost fiskalnog računa koji predstavlja dokaz o izvršenoj kupovini, isti je slobodan da bez obrazloženja od dobitnika zatraži originalni račun na neposredni uvid. Dobitnik je dužan da mu isti dostavi neposredno ili putem pošte/kurirske službe u roku od 3 radna dana od dana prijema zahteva, a u suprotnom isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Dodela nagrada

Priređivač će dostaviti nagrade dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 30.06.2022. godine.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade.

Ukoliko dobitnik u navedenim rokovima, na gore bliže opisan način, ne dostavi adresu na koju će mu nagrada biti isporučena ili originalni račun na neposredni uvid u slučaju sumnje priređivača ili ne preuzme nagradu u skladu sa ovim Pravilima, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Osvojene nagrade nisu prenosive i dobitnici kod priređivača ih ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Pravila Milka nagradne igre

Milka nagradna igra traje do 01.06.2022., a za pravila i prijavu posetite milka.com

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.milka.com, putem e-mail adrese milka@fullhouseogilvy.rs ili kontakt@mdlz.com.

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!