Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

 

 

Nova Milka nagradna igra 2021 za koju klikni OVDE

 

Milka nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 01.9.2020 do 01.10.2020. godine.

Oglasi

Nagrade su:
1 x Emmezeta vaučer od 360.000 RSD
30 x Tehnomanija vaučer od 60.000 RSD
60 x VISA kartica u vrednosti 12.000 RSD
150 x Milka paket

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije), izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednim društvima povezanim sa priređivačem koja za vreme nagradne igre u bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije), ostvare pojedinačnu kupovinu bilo kojih dole navedenih „Milka“ proizvoda u minimalnoj vrednosti od 349,00 dinara.

Za spisak „Milka“ proizvoda čijom kupovinom u minimalnoj vrednosti od 349,00 dinara, se kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri klikni OVDE

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj. Račun je potrebno sačuvati za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do 01.12.2020. godine, s obzirom da je prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa,tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini. Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 2222. SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa,tzv. BI broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine. (Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa BI brojem 123456, onda šalje SMS na broj 2222 sa tekstom: 123456) SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om). Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 349,00 dinara i budu poslali SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno:
01.10.2020. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 01. septembra u 00:01 časova do 30. septembra 2020. godine u 23:59 časova).
Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade za dane ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak biće vršeno sledećeg radnog dana, dok će izvlačenje dobitnika za dane petak, subota i nedelja biti vršeno svakog ponedeljka tokom trajanja nagradne igre (u izvlačenju za određeni dan učestvuju lica koja su se registrovala određenog dana u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova – na primer: svi učesnici koji se registruju u ponedeljak, u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova, učestvuju u izvlačenju dobitnika DNEVNE nagrade u utorak).
Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada biće vršeno počev od 02.09.2020. godine u 10:00 časova, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 8 DNEVNIH nagrada i to po pet „Milka“ slatkih paketa, po dva Vaučera kartica Raiffeisen banke i jedan Robni vaučer „Tehnomanija“. Jedno lice ne može biti dobitnik iste DNEVNE nagrade više puta. Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Istog dana kada je DNEVNA nagrada izvučena, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio,kao i o obavezi da u roku od 48 časova od prijema ovog SMS-a priređivaču dostavi lične podatke (ime, prezime i adresu) i fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini, a sve to na mail adresu milka@gmd.rs. Priređivač će dostaviti nagrade dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 01.12.2020. godine. Obaveza priređivača je da dobitnika kontaktira putem mobilnog telefona u roku od 8 dana od dana izvlačenja, te ga obavesti o osvojenoj nagradi, načinu i roku preuzimanja iste.

Oglasi

Priređivač će organizovati dodelu GLAVNE NAGRADE i to najkasnije do 10.10.2020. godine, a ista će se obaviti u poslovnim prostorijama privrednog društva HAVAS ADRIATIC d.o.o. Beograd, mb: 21156078, ul. Koče Kapetana br. 47.

Za pravila nagradne igre klikni OVDE

 

„….u bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije….ostvare pojedinačnu kupovinu“