Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Mentos konkurs počinje 11.10.2021. godine u 10:00h i završava se 07.11.2021. godine u 23:59h.

Nagrade:

Ukupno se dodeljuje 74 nagrade za 74 dobitnika, i to:

4 x Laptop
10 x Nespresso aparat za kafu
20 x JBL bežične slušalice
40 x Mentos termos

Mesto organizovanja konkursa

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije) i sprovodi na web sajtu www.mentostrenutak.rs

Oglasi

Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja imaju sva fizička lica sa navršenih 18 godina života (punoletna lica) sa prebilavištem u Republici Srbiji (bez Кosova i Metohije)

Pravo učestvovanja nemaju lica zaposlenih kod organizatora, marketinške agencije koju je organizator angažovao u pripremi i organizaciji Konkursa, kao i lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanja Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa kao i članova njihovih užih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Mehanizam učestvovanja

Da bi se steklo pravo učestvovanja na konkursu potrebno je:

 1. Kupiti u bilo kom prodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije bilo koje dve Mentos rolnice (Mentos Mint, Mentos Fruit, Mentos Rainbow, Mentos Grape, Mentos Strawberry).
 2. Sačuvati fiskalni račun i omote kupljenih proizvoda, kao dokaz kupovine.
 3. Pripremiti kreativni sadržaj u vidu teksta ili fotografije na temu „Moj Mentos trenutak“
 4. Unesti BI broj, koji se nalazi na fiskalnom računu, zajedno sa kreativnim tekstom ili fotografijom, na Mentos trenutak web sajtu mentostrenutak.rs

Napomene:

 • Najraniji datum izdavanja fiskalnog računa je 11.10.2021. godine, a najkasniji 07.11.2021. godine,
 • Učesnik može, za vreme trajanja Menotos nagradne igre, učestvovati neograničen broj puta, gde jedan broj fiskalnog računa (BI broj) omogućava jednu kreativnu poruku tj. fotografiju.
 • Broj karaktera za tekstualnu prijavu je ograničen na maksimalno 450 karaktera;
 • Statična fotografija je ograničena na veličinu do 15 MB.
 • Učesnik mora biti autor fotografije/teksta, u suprotnom gubi pravo na nagradu.
 • Za jednu objavu tj. sliku/tekst koji je objavljen u Galeriji može se glasati samo jednom za vreme trajanja konkursa sa jedne IP adrese
 • Jedan učesnik može osvojiti najviše jednu nagradu

Organizator zadržava pravo da ne objavi predloge tj. tekstove ili fotografije koje odstupaju od Pravila konkursa i koje sadrže sledeće elemente:

 • Na slici/u tekstu ne smeju da budu prikazani (navedeni) proizvodi koji nisu Mentos;
 • Na slici/u tekstu ne sme da bude bilo kakav prikaz ili spominjanje konzumacije alkohola, cigareta i droga;
 • Slika/tekst ne sme da vređa ljudsko dostojanstvo i generalno standarde „dobrog ukusa“ i pristojnosti;
 • Slika/teskt ne treba da izgleda tako da podstiče na nasilje, agresiju, opasno ponašanje, nasilne sportove;
 • Slika/tekst ne sme da prikazuje pripadnost niti stavove o bilo kojoj političkoj, etničkoj ili verskoj opciji ili organizaciji;
 • Slika/tekst ne sme da ukazuje na bilo kakvo vređanje na nacionalnom, verskom i polnom nivou;
 • Slika/tekst ne sme da ima seksualnu konotaciju.
 • Na slici ne sme da bude maloletnih lica odnosno dece.

Odabir pobednika

Od 100 autora najbolje rangirnih po broju dobijenih poena/bodova na sajtu www.mentostrenutak.rs, žiri sastavjen od 3 člana zaposlena kod Organizatora, će izabrati 74 autora tj. dobitnika po osnovu najkreativnija i najzanimljivija fotografija/tekst.

Oglasi
Oglasi

Imena Dobitnika će biti proglašena najkasnije do 09.11.2021. na sajtu www.mentostrenutak.rs, na stranici dobitnici.

Realizacija nagrade

Dobitnici nagrada će biti kontaktirani od strane Organizatora u roku od 72h po objavljivanju dobitnika, a putem podataka koje je učesnik ostavio na web sajtu prilikom registrovanja (pozivom na broj ili slanjem obaveštenja na mail) i biće obavešteni da je potrebno u roku od tri dana poslati:

– na uvid fotografije svih fiskalnih računa sa kojima je Učesnik učestvovao na Konkursu i to na e-mail adresu: btl@newmoment.comkao i

– sve omote proizvoda koji su kupljeni u periodu od 11.10. do 07.11.2021., za vreme trajanja Konkursa, kao potvrdu kupovine i učešća poštom na adresu: Jurija Gagarina 32,11070 Novi Beograd.

Nagrade će biti dostavljene na kućne adrese dobitnika nakon što dobitnici pošalju fotografije svojih računa i omote Mentos rolnica kao dokaz o kupovini.

Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika, nekom od kurirskih službi, koja će kontaktirati dobitnike nagrada.

Nagrade se ne dostavljaju izvan Republike Srbije.

Pravila

Mentos nagradna igra traje do 7.11.2021, a za pravila i učestvovanje poseti www.mentostrenutak.rs