Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Mentos nagradna igra traje u periodu od 23. maja 2018. godine do 21. juna 2018. godine.

Nagrade su:
1 putovanje u iznosu od 1.500e
3 Sony PlayStation 4 + FIFA 2018
3 Samsung TV
40 Sport Vision vaučera
400 fudbalskih lopti

Mentos nagradna igra – kako igrati?

Za učestvovanje u Nagradnoj igri potrebno je poslati u periodu trajanja nagradne igre fiskalne račune na kojima su sadržani podaci o kupovini bilo kojih 5 (pet) Mentos rolnica izdate u periodu trajanja Nagradne igre zajedno sa omotima 5 (pet) kupljenih Mentos rolnica.
Svaki Učesnik može u periodu trajanja Nagradne igre poslati neograničen broj koverata koje sadrže fiskalne račune kao dokaz da su u periodu trajanja Nagradne igre kupili 5 (pet) Mentos rolnica i omote kupljenih 5 Mentos rolnica.

Koverte sa fiskalnim računima i omotima Mentos rolnica, potrebno je poslati na adresu Priređivača Jurija Gagarina br. 32, 11070 Novi Beograd, sa naznakom za Nagradnu igru i sa čitko napisanim ličnim podacima na koverti i to: ime, prezime, adresa prebivališta/ boravišta sa poštanskim brojem ( podaci iz ličnih dokumenta) i kontakt telefon učesnika.
U izvlačenju nagrada učestvuju učesnici čije su koverte stigle na adresu Priređivača zaključno sa 20.06.2018.godine.

Oglasi

Izvlačenje nagrada održaće se 21.06.2018. godine u 12.00 časova u prostorijama Priređivača na adresi Jurija Gagarina br. 32, 11070 Novi Beograd.

Fond dobitaka nagradne igre i konačni rezultati igre biće objavljeni na internet strani www.Mentos.rs i u dnevnom listu Politika u roku od sedam dana od datuma izvlačenja imena dobitnika. Pravila možete pronaći OVDE