Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Nagradni program traje od 1.9.2017. godine do 01.11.2017. godine, a odnosi se na sve maloprodajne objekte Maxi i Shop&Gо na teritoriji Republike Srbije. U periodu od 1. septembra do 1. novembra svaki put kada kupite Štark proizvode u Maxi i Shop&Go radnjama u vrednosti od 250 RSD osvajate 1 poen.

Fond poklona sastoji se od:
1. 10000 (desethiljada) komada „vaučera u Đak Sport radnjama“ vrednosti 1500 dinara (hiljaduipo dinara) po komadu, kojim se može ostvariti popust u istoj vrednosti prilikom kupovine proizvoda u svim maloprodajnoim objektima Đak Sport na teritoriji Republike Srbije, osim u diskot i outlet radnjama, u vrednosti od najmanje 4000,00 dinara. Vaučeri se mogu iskoristiti u periodu od 1.9.2017. godine do 30.11.2017. godine. Vaučer se može iskoristiti samo prilikom kupovine robe iz prodajnog asortimana Đak Sport-a u vrednosti jednakoj ili preko 4000,00 dinara.
2. 45 (četrdesetpet) komada hoverbordova
Pravo na poklon hoverboard ostvaruju prvih 45 učenika programa koji se jave na telefon call centra Organizatora 0800-200-003 i dobiju potvrdu da su postali dobitnici nagrade, pod uslovom da dostave fotografiju ispravno popunjenog talona (obostrano) na e-mail kontaktcentarSRB@atlanticgrupa.com i ispravno popunjen talon i fiskalne račune kao dokaz o izvršenoj kupovini Štarkovih proizvoda u vrednosti potrebnoj za dobijanje ovog poklona, prilikom preuzimanja poklona na adresi Organizatora –
Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29.

Učesnik u ovom programu lojalnosti pod uslovom da ispunjava sve uslove može maksimalno osvojiti 1, a pravila zamene možete pronaći ovde (jedan poklon „hoverboard“ i najviše 5 (pet) poklona „vaučer u Đak sport radnjama“)

Kako bi, u periodu trajanja Programa lojalnosti imali mogućnost da steknu pravo na poklon „hoverboard“, učesnici treba da sakupe ukupno 80 nalepnica.
Nakon što sakupe 80 nalepnica i iste zalepe na talon, talon se popunjava licnim podacima učesnika:
ime i prezime, broj telefona ili e-mail adresa i potpis.
Učesnik programa kontaktira call centar Organizatora na broj telefona 0800-200-003, obavestava o tome da poseduje talon sa odgovarajućim brojem nalepnica za ovaj poklon i fiskalne račune, dobija potvrdu da ga može lično preuzeti na adresi Organizatora, pod uslovom da dostavi fotografiju ispravno popunjenog talona na e-mail kontaktcentarSRB@atlanticgrupa.com i ispravno popunjen talon i
fiskalne račune kao dokaz o izvršenoj kupovini Štarkovih proizvoda u vrednosti potrebnoj za dobijanje ovog poklona prilikom preuzimanja poklona na adresi Organizatora: Soko Štark doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29.

Oglasi

Kako bi, u periodu trajanja Programa lojalnosti stekli pravo na poklon „vaučer u Đak sport radnjama“, učesnici treba da sakupe ukupno 16 nalepnica i fiskalne račune kao dokaz o izvršenoj kupovini Štarkovih proizvoda u vrednosti potrebnoj za dobijanje ovog poklona. Nakon što sakupe 16 nalepnica i iste zalepe na talon, talon se popunjava ličnim podacima učesnika:
ime i prezime, broj telefona ili e-mail adresa i potpis.
Nakon utvrđivanja ispravnosti dostavljenog talona, nalepnica i fiskalnih računa odnosno ispunjenosti uslova za učestvovanje u programu lojalnosti, a prilikom plaćanja robe u maloprodajniim objektima Đak sporta, osim u diskont i outlet radnjama, zaposleni u Đak Sportu su dužni da učesnicima u programu lojalnosti, izdaju pokon vaučer u vrednosti od 1500, 00 RSD

Pravila potražite na www.stark.rs