Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Igra se organizuje u periodu od 15.11.2018. do 31.12.2018. u svim MAXI supermarketima i Shop & Go prodavnicama na teritoriji Republike Srbije. Svi zainteresovani učesnici će u pomenutom periodu moći da pristupe igri unošenjem broja svog mobilnog telefona u igru i igrati igru memorije kako bi se sa ostalim učesnicima takmičili za nagrade.

Ukupno ima 120.000 nagrada, a tačan opis i količine nagrada su u nastavku:
20.000 x Biskvit Jaffa 150g
20.000 x Kafa mlevena Doncafe Moment 100g
20.000 x Krem Eurocrem folija 100g
20.000 x Fanta Orange 1,5l
20.000 x Instant sok oranž Cedevita 200g
20.000 x Bref Power Aktiv Pine

Pravo na nagradu će ostvariti učesnici koji budu među najuspešnijima na ranglisti. Rang lista se formira 3 puta u toku jednog dana a najuspešnijih 800 učesnika po rang listi dobija nagradu.
Uspešnost u igri memorije se meri u bodovima – što je manji broj poteza kojim se nalaze parovi, to je broj bodova veći. Što je kutija u igri više puta otvarana, to je broj bodova koji se dobija spajanjem para manji.

Ako je par spojen iz prvog pokušaja, osvaja se maksimalan broj poena 50, po 25 po kutiji. Svakim novim otvaranjem kutije, ako se par ne spoji, smanjuje se broj poena i to na sledeći način: – Dva otvaranja = 10 poena – Tri otvaranja = 5 poena – Četiri otvaranja = 2 poena – Pet ili više otvaranja = 1 poen
Najveći ukupni broj poena po igri je 400. Svi simboli u kutijama nose isti broj poena, broj poena je vezan isključivo za broj pokušaja.
Nagrade se mogu preuzeti u svim MAXI i Shop & Go objektima.

Oglasi

Zainteresovani korisnici treba da pristupe internet adresi www.maxi-igra.rs isključivo putem svojih smartfona, unesu broj svog mobilnog telefona i odigraju igru memorije.
Svaki učesnik može odigrati igru jednom dnevno, a tri puta u toku dana se zatvaraju rang liste:
1. 8:00 časova
2. 16:00 časova
3. 24:00 časa

Najboljih 800 učesnika u svakoj rang listi u toku dana će dobiti nagradu. Nakon zatvaranje rang liste, svi pobedniciće dobiti SMS koji sadrži link na kojem je obaveštenje o: – Nagradi koju su dobili – Roku do kada nagrada može biti preuzeta (najkasnije72 časa od dobijanja SMS-a) – Osmocifreni kod koji ima ulogu vaučera na kasi i po osnovu koga će učesnici moći da preuzmu nagradu – Uputstvo kako preuzeti nagradu o Potrebno je preuzeti nagradu sa njene primarne ili sekundarne pozicije u bilo kom MAXI supermarketi ili Shop & Go radnji i odneti je na kasu o Na kasi je potrebno pokazati nagradu kao i osmocifreni kod

Nagrada se može preuzetiRok za preuzimanja nagrada je 72 časa od dobijanja SMS-a kojim je učesnik obavešten da je pobedio. Nakon otvaranja linka iz SMS-a, rok će biti jasno iskazan u formi datuma.

Za igranje poseti https://www.maxi.rs/maxi-igra

Oglasi
Oglasi