Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Libresse nagradna igra traje od 01. maja 2019. godine do 30. maja 2019. godine.

Nagrade su:
Glavna nagrada: Automobil Mini Cooper vredan 1.998.012,02 RSD sa PDV-om
Dnevne nagrade: 290 x LIBRESSE majice

Sva punoletna fizička lica sa prebilavištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri.

Učesnici trebaju za vreme trajanja nagradne igre izvrše kupovinu minimum dva pakovanja proizvoda „LIBRESSE“ uložaka ili dnevnih uložaka, a što mora biti evidentirano na jednom fiskalnom računu.
Pakovanja proizvoda „LIBRESSE“ uložaka i dnevnih uložaka koja će učestvovati u ovoj nagradnoj igri su LIBRESSE higijenski Maxi Normal 10; LIBRESSE higijenski Maxi Long 9; LIBRESSE higijenski Maxi Night 20; LIBRESSE higijenski Maxi Night 10; LIBRESSE V Ultra Normal DUO 20; LIBRESSE higijenski Ultra Normal 10; LIBRESSE higijenski Ultra Normal Quatro 40; LIBRESSE higijenski Ultra Long DUO 16; LIBRESSE higijenski Ultra Long 8; LIBRESSE higijenski Ultra Night 20; LIBRESSE higijenski Ultra Night 10; LIBRESSE higijenski Ultra Night Extra 8; LIBRESSE higijenski Classic Normal 20; LIBRESSE higijenski Classic Normal 10; LIBRESSE higijenski Natural Care Ultra 10; LIBRESSE higijenski Natural Care Ultra 20; LIBRESSE higijenski Classic Super 18; LIBRESSE higijenski Classic Super 9; LIBRESSE higijenski Natural Care Ultra Long 9; LIBRESSE higijenski Classic 50; LIBRESSE higijenski Classic DEO 50; LIBRESSE higijenski Normal 32; LIBRESSE higijenski Normal 58; LIBRESSE dnevni Normal 20; LIBRESSE dnevni Natural Care 58; LIBRESSE dnevni Long 28; LIBRESSE dnevni Extra Long 24; LIBRESSE dnevni Multistyle 30; LIBRESSE dnevni So Slim 32; LIBRESSE dnevni So Slim 64; LIBRESSE dnevni So Slim DEO 32; LIBRESSE Tampon Normal 16; LIBRESSE Tampon Super 16; LIBRESSE Tampon Mini 16; LIBRESSE Tampon Normal 32 i LIBRESSE Tampon Super 32.

Oglasi

Nakon što potrošač izvrši kupovinu bilo koja dva proizvoda od gore navedenih, neophodno je da poseti internet stranicu www.libressesnovi.rsi na istoj kreira korisnički nalog preko koga se registruje za učestvovanje u nagradnoj igri.

Izvlačenje dobitnika dnevne nagrade biće vršeno svakog dana počev od 02.05.2019. godine u 14:00 časova tokom trajanja nagradne igre i to za prethodni dan, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 10 dnevnih nagrada. Izvlačenje dnevnih nagrada za dane koji padaju u petak, subotu i nedelju će se održati u prvi sledeći ponedeljak.
Biće izvučeno ukupno 290 dobitnika dnevne nagrade. Jedno lice može biti dobitnik dnevne nagrade više puta.

Izvlačenje dobitnika nagrade biće vršeno 30.05.2019. godine

Objavljivanje dobitnika dnevne nagrade biće vršeno na internet strani www.libressesnovi.rs. najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
Objavljivanje dobitnika glavne nagrade biće vršeno na internet strani www.libressesnovi.rs. najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
U roku od 2 radna dana od utvrđivanja dobitnika dnevne nagrade, priređivač će obavestiti dobitnika na broj mobilnog telefona o nagradi koju je osvojio

Oglasi
Oglasi

Za pravila i prijavu poseti https://libressesnovi.rs