6 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Najnovija Lav nagradna igra je na plavom linku ispod

> Lav nagradna igra <

Trajanje:

Lav nagradna igra i Lav igrica „Gajba na gajbu“ traju od 07.04.2022. godine u 00.00h i završavaju se 04.05.2022. godine u 23.59h

Nagrade:

Nagradni fond se sastoji iz sledećih nagrada:

 • 10 x TV
 • 10 x Bicikl
 • 10 x Stoni fudbal
 • 1000 x Majica
 • 300 x Paket od 6 krigli „Lav pivo“

Pravo učešća

Pravo učešća na Lav konkursu imaju državljani Republike Srbije koji su navršili 18 godina života sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Kako učestvovati?

Konkurs se organizuje u Delhaize maloprodajnim objektima (Maxi, Mega Maxi, Tempo i Shop & Go) na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije.

Oglasi

Za učestvovanje u Lav konkursu:

 1. Kupite najmanje bilo koja 3 proizvoda brenda „Lav Premium“ u bilo kojoj pojedinačnoj ambalaži (u mehanizam ne ulazi multipack) u Delhaize objektima
 2. Nakon kupovine dobiva se slip račun sa kodom koji se sastoji od 13 do 17 cifara
 3. Posetite sajt www.tolikodobro.rs
 4. Unesite podatke: ime, prezime, e-mail adresu, adresu prebivališta i kontakt telefon
 5. Unesite kod sa računa u označeno polje
 6. Odigrajte igricu pod nazivom „Gajba na gajbu“

Unesti kod mora biti aktivan (kod je aktivan, ukoliko nikada pre nije korišćen u konkursu). U slučaju da je kod neispravan, nije čitljiv (iz nekog razloga) na fiksalnom isečku ili nije dobijen od strane kasira/ke, možete se obratiti na mejl adresu: info@tolikodobro.rs. Radno vreme korisničkog servisa je ponedeljak-petak od 09-17h.

Mehanizam igranja Lav igrice je sledeći:

 • slaganje gajbi Lav Premium proizvoda na paletu, gradeći „kulu“ od poslaganih gajbi, te u zavisnosti od preciznosti položene gajbe dobija se 25 ili 50 bodova
 • prilikom svakog promašaja ređanja gajbe na „kulu“ gubi se po jedan život
 • maksimalni broj života koji učesnik ostvaruje po započinjanju Igrice iznosi 3 života
 • Igrica se završava u momentu kada se izgubi svih 3 života
 • na kraju Igrice broj uspešno položenihi gajbi na paletu se sabira, odnosno broj ostvarenih bodova dobijenih građenjem „kule“, na osnovu kog zbira učesnik ostvaruje pravo na jednu od nagrada

Napomene:

 • Osnovni kriterujum za rangiranje učesnika jeste broj ostvarenih bodova u Lav igrici
 • Svi pokušaji igranja igrice se snimaju i mere u vremenskom intervalu.
 • Jednom poslat Kod se ne može koristiti više puta
 • Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) sa Kodom koji se nalazi na računu bez obzira na to gde je obavio kupovinu i da iste prezentuje i preda organizatoru na njegov zahtev. Takođe, ukoliko organizator zatraži učesniku, putem e-mail-a dokaz o kupovini, učesnik je dužan da mu isti pošalje

Odabir pobednika

Osnovni kriterujum za rangiranje učesnika jeste broj ostvarenih bodova u Igrici.

U slučaju da postoji više učesnika sa istim brojem ostvarenih bodova, kao dodatni kriterijum u takvim slučajevima primenjivaće se vreme za koje je Učesnik ostvario bodove. Učesnik koji je ostvario isti broj bodova kao drugi učesnik ili drugi učesnici, ali za kraće vreme igranja Igrice, imaće prednost u rangiranju u odnosu na drugog učesnika ili druge učesnike sa istim brojem bodova.

Oglasi
Oglasi

Ukoliko i pored dodatnog kriterijuma više učesnika koji su ostvarili jednaki broj bodova u jednakom vremenskom trajanju, kao dodatni kriterijum primenjivaće se hronološki prvenstvo odigrane Igrice svakog od Učesnika. Razumevanja radi, učesnik koji je ostvario isti broj bodova u jednakom vremenskom periodu kao drugi Učesnik ili drugi Učesnici, ali koji je odigrao Igricu pre ostalih, imaće prednost u rangiranju u odnosu na druge učesnike sa istim brojem bodova ostvarenih u istom vremenskom trajanju.

Objava dobitnika

U posebnoj sekciji na sajtu www.tolikodobro.rs su prikazani svi učesnici sa trenutnim brojem bodova, pod nazivom „Rang lista„.

Jedan učesnik može osvojiti najviše jednu nagradu u toku trajanja Lav konkursa.

Nagrada je neprenosiva i može je iskoristiti samo dobitnik nagrade, te se ista ne može preneti na treća lica.

Dodela nagrada

Organizator će kontaktirati dobitnike u roku od 10 dana od dana objave konačnih dobitnika na kraju konkursa, kada je potrebno da dobitnici dalje organizatoru dostave podatke neophodne za dostavljanje nagrade, adresu na koju žele da Nagrada koju su osvojili bude isporučena, kao i skreniran dokaz o kupovini (fiskalni isečak).

Organizator će obavestiti dobitnika o načinu isporuke nagrade i svim eventualnim informacijama u vezi sa konkursom.

Dobitnik je dužan da sačuva račune na kojima je vidljiv Kod, u roku od 30 dana od dana završetka nagradnog konkursa, tačnije do 04.05.2022. do 23:59 minuta.

Oglasi
Oglasi

U slučaju da organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa određenim dobitnikom, smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema organizatoru po osnovu učestvovanja na konkursu.

Prilikom preuzimanja izabrane nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja sa učesnikom. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da dobitnik ne ispunjava uslove iz pravila isti će biti diskvaliffikovan, te će nagrada biti dodeljena sledećem učesniku koji ispunjava propisane uslove.

 • Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.
 • Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme nagradu, nagrada se, nakon 10 dana od neuspešnog preuzimanja, može dodeliti prvom sledećem Učesniku koji ispunjava propisane kriterijume odnosno prvom sledećem Učesniku sa potrebnim brojem ostvarenih bodova, odnosno sledećem plasiranim dobitnikom.

Pravila Lav nagradne igre

Lav nagradna igra traje 04.05.2022, a za učestvovanje i igranje Lav igrice posetite sajt www.tolikodobro.rs

Učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom putem e-mail adrese info@tolikodobro.rs. Radno vreme korisničkog servisa je radnim danima od 9.00 do 17.00 časova.

Subscribe
Notify of
6 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!