Trajanje:

KitKat nagradna igra se priređuje u periodu od 01.02.2022. do 28.02.2022. godine na teritoriji Republike Srbije.

Dobitnici Kit Kat nagradne igre

Dobitnici nagrade igre su:

 • Marina M. BI 106012, Trstenik
 • Nikola N. BI 146268, Kruševac
 • Jelena O. BI 307273, Ratkovo
 • Mirveta R. BI 262481, Novi Sad
 • Petar S. BI 276181, Ratkovo
 • Aleksandar J. BI 143656, Beograd
 • Selena B. BI 145406, Požega
 • Zlatoljub K. BI 512657, Beograd
 • Sofija S. BI 150878, Kruševac
 • Vesna B. BI 28579, Mladenovac

Nagrade:

 • 10 x PlayStation konzole PS5 sa PlayStation kontrolerima PS5DS i PlayStation video igra PS5 „Ratchet and Clank“

Pravo učestvovanja

Pravo da učestvuju u Kit Kat nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Oglasi

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada maloletno lice ili lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik odnosno roditelj ili staratelj, nakon potpisivanja izjave. Svojstvo zastupnika se dokazuje važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

U nagradnoj igri ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod priređivača nagradne igre, niti članovi njihovih najužih porodica (roditelji, deca i bračni drugovi).

U nagradnoj igri učestvuju sledeći Kit Kat proizvodi: 

 • KITKAT 4F Milk 41,5g
 • KITKAT 4F White 41.5g
 • KITKAT 4F Milk MP 3×41.g
 • KITKAT Chunky Milk 40g
 • KITKAT Chunky White 40g
 • KITKAT Chunky Hazelnut 42g
 • KITKAT Chunky Milk 3MP 3x40g
 • KITKAT Pops 160g
 • KITKAT 2F Mini Mix 197.4g
 • KITKAT Chunky Salted Caramel Popcorn 42g
 • KITKAT Mini 200g

Kako učestvovati u KitKat nagradnoj igri?

Uslov za učešće u nagradnoj igri stiče svaki potrošač koji:

 1. Kupi bilo koja 2 proizvoda iz navedenog asortimana KITKAT proizvoda u bilo kom maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije na jednom fiskalnom računu, u periodu od 01.02.2022. do 28.02.2022. godine
 2. Pošalje prijavu putem:
  • SMS poruke na broj 5006 sledećeg sadržaja: BI broj fiskalnog računa, ime i prezime,
   ili
  • Ispuni formu na internet stranici stranici www.nestle.rs, u periodu od 01.02.2022. počevši od 00:01 časova do 28.02.2022. godine, najkasnije do 12:00 časova.

Troškove slanja SMS-a snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mobilnih mreža MTS, Telenor i A1.

Napomene:

 • Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS prijava ili prijava preko internet stranice, ali sa različitim fiskalnim računima.
 • Jednom prijavom (jednim brojem fiskalnog računa) lice može biti dobitnik samo jedne nagrade.
 • Svaki pojedini fiskalni račun može biti iskorišćen samo jednom.
 • U slučaju da fiskalni račun s istim brojem (s istog fiskalnog isečka) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (s istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun kao dokaz kupovine i provere broja fiskalnog računa prilikom uručivanja nagrade.

Izvlačenje dobitnika nagrada

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održaće se u ponedeljak 28.02.2022.godine u 18h časova u prisustvu tročlane komisije.

Nagradno izvlačenje će se obaviti automatski, putem posebnog programa na principu slučajnog kompjuterskog odabira.
Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta dodeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put.

U izvlačenju glavne nagrade učestvuju sve prijave pristigle u periodu od 00:01 časova 01.02.2022. do 12:00 časova 28.02.2022. godine.

Objavljivanje rezultata izvlačenja dobitnika

Imena dobitnika nagrada biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ u roku od 10 dana od dana izvlačenja, odnosno najkasnije 10. marta 2022.godine kao i na internet stranici www.nestle.rs

Obaveštavanje dobitnika

Dobitnici će telefonski biti obavešteni o osvojenim nagradama dan nakon izvlačenja dobitnika (01.03.2022.godine) radi dogovora oko preuzimanja nagrade.

Pri preuzimanju nagrade će biti izvršena verifikacija fiskalnog računa dobitnika i utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, adresa prebivališta.

Ukoliko se dobitnik ne odazove pozivu priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 21-og dana od dana kada je dobitnik kontaktiran od strane priređivača dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača.

Način preuzimanja nagrada

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa.
Pri preuzimanju nagrada dobitnici, odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade.

Pravila Kit Kat nagradne igre

Kit kat nagradna igra počinje 1. februra 2022., a za pravila posetite www.nestle.rs


NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

guest
16 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
Mikis
Mikis
10/03/2022 08:48

A gde mogu pogledati ko su dobitnici? Napisali ste da će biti objavljeni na sajtu nestle, ali ja tu info nisam pronašao.

Viktor @ Nagradne igre RS
Viktor @ Nagradne igre RS
11/03/2022 13:58
Reply to  Mikis

Dobitnici su objavljeni

Aca
Aca
07/03/2022 08:31

Gde su dobitnici PS5 konzola? Nije nigde objavljeno! Bas zanimljivo! Nikad vise ni jedan vas proizvod necu kupiti!

Viktor @ Nagradne igre RS
Viktor @ Nagradne igre RS
11/03/2022 13:59
Reply to  Aca

Dobitnici su sada na sajtu

Darko
Darko
04/03/2022 12:57

Ovo je bila takva nameštaljka da je to strašno. Dobitnika nigde i dalje. Objaviće u listu Danas kojeg čitaju babe i dede.

Nas troje je poslalo zajedno preko 100 računa i ni jedan nije izvučen. Ili baš nismo imali sreće ili je od starta nameštaljka.

Mislim da se ne lažemo, 10 playstation 5… Sve mislim da su delili. Kreteni. Od sada bojkotujem nestle proizvode do daljnjeg.

Viktor @ Nagradne igre RS
Viktor @ Nagradne igre RS
11/03/2022 13:56
Reply to  Darko

Spisak dobitnika je sada na stranici

Vlasa
Vlasa
01/03/2022 20:51

Podelili nagrade među sobom. Prevaranti.

Dragana
Dragana
02/03/2022 18:58
Reply to  Vlasa

Jesu li objavili imena dobitnika?

Viktor @ Nagradne igre RS
Viktor @ Nagradne igre RS
02/03/2022 20:20
Reply to  Dragana

Imena dobitnika glavne nagrade biće objavljena u „Danas“ u roku od 10 dana od dana izvlačenja, odnosno najkasnije 10.03.2022.godine kao i na stranici http://www.nestle.rs

Viktor @ Nagradne igre RS
Viktor @ Nagradne igre RS
11/03/2022 13:57
Reply to  Dragana

Jesu

jelena
jelena
28/02/2022 15:22

Da li će biti javni prenos izvlačenja?

Viktor @ Nagradne igre RS
Viktor @ Nagradne igre RS
01/03/2022 19:24
Reply to  jelena

Nije bilo prenosa. Dobitnici će biti pozvani telefonom dan nakon izvlačenja dobitnika (01.03.2022.godine) radi dogovora oko preuzimanja nagrade. 

jelena
jelena
02/03/2022 11:36

Hvala…..pa kako onda možemo da znamo da je bilo baš regularno, tj da su dobitnici „baš izvučeni“

Darko
Darko
04/03/2022 12:58
Reply to  jelena

Nikako. Troje njih je odlučivalo, piše sve u pravilima na sajtu. Podelili međusobno po firmi. Prevaranti teški.

Viktor @ Nagradne igre RS
Viktor @ Nagradne igre RS
11/03/2022 13:57
Reply to  Darko

Spisak svih dobitnika je na stranici

Semir
Semir
26/02/2022 19:29

Kako da dobijem plajstejsen 5