Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Kia nagradni  konkurs traje  od 16.04.2018. od 00 časova do 12.05.2018. godine do 24h . Nakon  toga komisija će razmatrati pristigle odgovore na  postavljeno  pitanje i  nagraditi  najkreativniji  odgovor .

Nagrada:
Biće dodelje ne  3 glavne nagrade
Svaka od  pomenute 3  glavne nagrade se sastoji od po 2 ulaznice za fudbalski meč Brazil – Srbija koji se 27.06.2018. odigrava na stadionu „Spartak“ u Moskvi.
Nagrada ne obuhvata prevoz i smeštaj dobitnika. Dobitnik nagrade je samostalno odgovoran za pribavljanje vize za Rusiju, mora ispunjavati uslove propisane od strane ambasade za dobijanje vize i samostalno snosi sve troškove dobijanja vize i pripreme potrebne dokumentacije za dobijanje iste. Dobitnik nagrade samostalno obezbeđuje prevoz, smeštaj i ishranu tok om boravka. Nagrada  osvojena u  nagradnom  konkursu može se uručiti  samo lično  dobitniku  (ili  od njega ovlašćenom licu) i ne može se ni u kom slučaju zameniti za novac.

U nagradnom  konkursu mogu da učestvuju fizička lica koja  na web  sajtu www.kia.rs zakažu i nakon toga obave test vožnju kod bilo kog ovlašćenog KIA zastupnika na teritoriji Republike Srbije. Prilikom  unosa  podataka  u posebnu aplikaciju  na  web  sajtu www.kia.rs obavezan je unos sledećih podataka: ime, prezime, kontakt   telefon,  e-mail   adresa.  Pored   ovih   podataka, u   posebno naznačenom prostoru na sajtu učesnik unosi odgovor na pitanje „ Zašto bih baš ja trebao da bodrim našu reprezentaciju na Svetskom Prvenstvu?“ Test vožnja se mora obaviti u periodu trajanja nagradnog konkursa, a za upravljanje vozilom učesnik mora imati validnu vozačku dozvolu B/B1 – kategorije. KIA AUTO d.o.o. se obavezuje da će sa bazom prikupljenih podataka upravljati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.  Svi u česnici nagradnog konkursa su saglasni da priređivač može njihove kontakt podatke da koristi u budućim promotivnim akcijama, osim ukoliko učesnik to naknadno ne otkaže pismenim putem.

Rezultati nagradnog konkursa sa imenom dobitnika, biće objavljeni na  internet sajtu www.kia.rs najkasnije 8 dana nakon završetka nagradnog konkursa. Za prijavu poseti https://kia.rs/fifa_2018

Oglasi