Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

JYSK nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1.10.2021. do 4.11.2021.

Nagrade:

10 x poklon bon JYSK-a na iznos od 100.000 RSD (može se koristiti u periodu 6 meseci od dana izdavanja)

Poklon bon JYSK-a mora biti iskorišćen odjednom i isti može biti iskorišćen samo za kupovinu u maloprodajnim objektima JYSK-a, ne i za online kupovinu (putem webshop-a).

Pravo učestvovanja

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica, državljani i rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod Priređivača i svih povezanih pravnih lica kao i bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

Uslovi učestvovanja

Za učešće u nagradnoj igri potrebno je tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom objektu JYSK na teritoriju Republike Srbije ostvari jednokratnu kupovinu u vrednosti od najmanje 5.000 RSD i poslati prijavu:

  1. Putem SMS poruke na broj 5006 sledećeg sadržaja: „šifra trgovine, broj računa, datum računa, ime i prezime“
    ili
  2. Ispuni formu na internet stranici https://jysk.rs/osvoji, u periodu od 01.10.2021. počevši od 00:01 časova do 03.11.2021. godine, najkasnije do 23:59 časova.

Troškove slanja SMS-a snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mobilnih mreža MTS, Telenor i VIP.

Napomene:

  • Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS prijava ili prijava preko internet stranice, ali sa različitim brojevima računa.
  • Svaki pojedini broj računa može biti iskorišćen samo jednom.
  • U slučaju da račun s istim brojem (iz iste trgovine) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (s istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.
  • Učesnik je dužan da čuva račun kao dokaz kupovine prilikom uručivanja nagrade.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i slično) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, priređivač ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući prijave i učestvovanje u nagradnoj igri.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održaće se u ponedeljak 4. novembra 2021. u 12:00 časova. U izvlačenju glavne nagrade učestvuju sve prijave pristigle u periodu od 00:01 časova 01.10.2021. do 23:59 časova 03.11.2021. godine.

Izvlačenje nagrada se obavlja nasumičnim softverskim odabirom, iz baze svih validnih primljenih prijava, a sve u skladu sa načinom definisanim ovim Pravilima, na adresi Priređivača – Batajnički drum br. 1, Beograd – Zemun.

Ukoliko neki učesnik bude izvučen više puta dodeliće mu se samo jedna nagrada i to ona za koju je izvučen prvi put.

Izvlačenje dobitnika će se obaviti u prisustvu tročlane komisije sastavljene od predstavnika JYSK Srbija.

Obaveštavanje dobitnika i način preuzimanja nagrada

Dobitnici će biti telefonski obavešteni o osvojenoj nagradi na broj mobilnog telefona sa kojeg je poslata SMS poruka ili kojeg su ostavili putem forme na internet stranici https://jysk.rs/osvoji.

Dobitnici će biti pozvani telefonom radi dogovora oko preuzimanja nagrade (mesto, vreme i način preuzimanja nagrade).

Pri preuzimanju nagrade će biti izvršena verifikacija računa dobitnika i utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid original fiskalnog računa i lični dokument iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, adresa prebivališta.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 15 dana, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa.

Pri preuzimanju nagrada dobitnici, odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika u vezi sa preuzimanjem nagrada.

Pravila

Jysk nagradna igra 2021 traje do 4.11.2021., a za pravila i prijavu posti www.jysk.rs/osvoji

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!