Dete za stolom
Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nagradna aktivacija počinje 16.8.2021. i završava se 03.09.2021.godine.

Nagrade:

30 radnih stolova

Opis aktivacije

Pravo učešća u aktivaciji imaju sva punoletna lica sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Oglasi

USLOVI UČESTVOVANJA

Slušaoci mogućnost učestvovanja u nagradnoj aktivaciji na sledeći način:

  1. Ostvare poziv na broj telefona 011 40 40 456.
  2. Na telefonskoj sekretarici u trajanju od 30 do 45 sekundi ispričaju neku lepu ili zanimljivu priču koja je vezana za dete koje polazi u školu

Pozivaju se sve mame, tate, bake, deke, strine, stričeve, ujne, ujake, tetke, teče… da osvoje radni sto za svog školarca

Odabir pobednika

  1. Produkcija radija će po svom slobodnom uverenje izabrati radnim danima na dnevnom nivou dve najzanimljivije priče i pustimo ih u program u terminu od 10 do 16h.
  2. Slušalac, odnosno učesnik aktivacije koji je poslao priču koja je emitovana u programu ima 10 minuta da se javi i da osvoji radni sto za svog đaka.

Za vreme aktivacije jedan učesnik može osvojiti samu jednu nagradu.

Učesnik nagradne aktivacije nema nikakvih troškova vezanih za učešće.

Oglasi
Oglasi

Pravila nagradne aktivacije

Za pravila poseti jela.rs