Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje

Jacobs takmičenje se organizuje i sprovodi na sajtu www.wowsjacobs.rs u periodu od 8.7.2021 do 31.8.2021. godine

Nagrade

Nagrade „Jacobs World of Warships“ takmičenja su:

  • Prva nagrada 1kom. – Laptop Apple Macbook Air (okvirna vrednost 140.000din)
  • Druga nagrada 1kom. – Konzola PlayStation 5 (okvirna vrednost 120.000din.)
  • Treća nagrada 1kom. – Konzola Xbox S (okvirna vrednost 120.000din.)
  • Četvrta nagrada 1kom. – Wide gaming monitor (okvirna vrednost 100.000din.)
  • Peta nagrada 1kom. – Gaming stolica (okvirna vrednost 50.000din.)

Ko sve može da učestvuje takmičenju?

Pravo učestvovanja u nagradnom takmičenju imaju sva punoletna (18+) fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji. U takmičenju ne mogu učestvovati zaposleni kod organizatora, realizatora i druga lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog takmičenja

Jacobs nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

Oglasi

USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na nagradnom takmičenju učesnik mora da ispuni sledeće uslove:

  1. KUPITE bilo koje 3 (tri) kesice kafe Jacobs 3u1 i/ili Jacobs 2u1 u nekom od MAXI, SHOP&GO, TEMPO, IDEA, RODA, MERKATOR, UNIVEREXPORT PRODAJNIH OBJEKATA. Proizvodi koji učestvuju u akciji su: Jacobs 3u1 original, 2u1 original, 3u1 Milka, 3u1 Intense, 3u1 Ice coffee.
  2. SAČUVAJTE FISKALNI RAČUN i posetite sajt: www.wowsjacobs.rs
  3. Da biste se prijavili za učešće u nagradnom takmičenju u video igri World of Warships preko sajta, potrebno je da unesete svoje kontakt podatke (ime i prezime, adresu, datum rodjenja) i priložite fiskalni račun u formi fotografije (jedan fiskalni račun se može iskoristiti samo jedanput. Za svako učešće u takmičenju se mora priložiti novi račun kupovine). Nakon toga, dobijate mogućnost učešća u Jacobs WoWs takmičenju.

Kriterijumima za rangiranje

Različita ostvarenja u igrici osvajaju različite nagrade:

MACBOOK AIR
Pobedjuje igrač koji u periodu trajanja takmičenja sakupi najvisi base xp za svaki match koji odigra.

PLAYSTATION 5
Pobedjuje igrač koji u periodu trajanja takmičenja sakupi najviši „damage score“.

Oglasi
Oglasi

XBOX S
Pobedjuje igrač koji u periodu takmičenja sakupi najvišu količinu torpedo udara prema neprijateljima.

WIDE MONITOR
Pobedjuje igrač koji u periodu takmičenja sakupi najviše pobeda (wins) za svaki match koji odigra.

GAMING STOLICA
Pobedjuje igrač koji sakupi u periodu takmičenja najviše „citadel hits“.

PAKETI KAFE
Pobeđuju igrači koji periodu takmičenja sakupe najviši broj uništenih brodova (kills)

Način i postupak utvrđivanja dobitnika i dodele nagrada

Proglašenje pobednika je na sajtu www.wowsjacobs.rs , maksimum 48 sati od zatvaranja nagradnog takmičenja dana 31.8.2021 u 23h

Dobitnicima nagradnog takmičenja – izabranim pobednicima se smatraju učesnici koji ostvare najbolji rezultat u igranju igre World of Warships prema utvrđenim kriterijumima za rangiranje i koji prema tome ostvaruju i poziciju na rang listi. Finalno rangiranje se vrši automatski kroz platformu igre World of Warships i potvrđuje se u prisustvu tročlane komisije Organizatora

Nakon završetka nagradnog takmičenja, biće objavljena lista najbolje rangiranih učesnika prema navedenim kriterijumima u igri World of Warships. Odabrani stručni žiri će kontrolisati verodostojnost podataka koji se automatski generišu preko platforme igre World of Warships.

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja najbolje rangiranih lica putem broja telefona koji su dostavili radi podele nagrade i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 3 radna dana od trenutka izbora dobitnika, Organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom sledećem učesniku na rang listi.

Dobitnik je u obavezi da prilikom preuzimanja nagrade sa sobom ponese fiskalni račun koji je priložio tokom prijave na konkurs i identifikacioni dokument (kako bi se uporedili podaci korišćeni tokom prijave na takmičenje). Ukoliko učesnik ne bude imao fiskalni račun kod sebe i podaci sa prijave ne budu odgovarali onima na identifikacionom dokumentu, organizator učesniku neće uručiti osvojenu nagradu.

Učestvovanje

Za učestvovanje u Jacobs takmičenju u WORLD OF WARSHIPS (WoW) poseti wowsjacobs.rs