22 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Jacbos nagradna igra/konkurs traje od 25.05.2022 do 21.06.2022 u 23:59.

Nagrade:

  • 10 x bicikl
  • 10 x Lazy bag
  • 20 x piknik set

Pravo učešća

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva punoletna (18+) fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod organizatora, Realizatora i druga lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa.

Kako učestvovati?

  1. Kupite bilo koje Jacobs kafe u minimalnoj vrednosti od 699 dinara u nekoj od IDEA, RODA ili MERKATOR prodavnica
  2. Sačuvajte i fotografišite račun kupovine
  3. Posetite www.jacobsprolece.rs i unesite svoje podatke (ime i prezime, adresu, datum rodjenja)
  4. Prilikom registracije priložite fotografiju računa
  5. Priložite kreativni video klip ili fotografiju na temu „Proleće uz Jacobs“

Napomene:

  • Neregularne prijave neće biti razmatrane za nagrade.

Odabir pobednika

Stručni žiri će na dan završetka konkursa izabrati najkreativnije radove na zadatu temu konkursa i objaviti rang listu učesnika koji su osvojili nagrade.

Oglasi

Prvih 30 rangiranih učesnika će biti nagrađeni.

Objavljivanja dobitnika je najkasnije 48 sata nakon završetka konkursa.

Dodela nagrada

Dobitnik je u obavezi da prilikom preuzimanja nagrade sa sobom ponese fiskalni račun koji je priložio tokom prijave na konkurs i identifikacioni dokument (kako bi se uporedili podaci korišćeni tokom prijave na konkurs). Ukoliko učesnik ne bude imao fiskalni račun kod sebe i podaci sa prijave ne budu odgovarali onima na identifikacionom dokumentu, organizator učesniku neće uručiti osvojenu nagradu.

Nagrađeni učesnik mora imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Subscribe
Notify of
22 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!