Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Jacobs nagradni konkurs „Jacobs Puzzle izazov“ organizuje na teritoriji Republike Srbije, a sprovodi u periodu od 06.08.2020 do 27.08.2020. godine

Nagrade konkursa su:
3 x Sony Playstation 4
50 x poklon paket – po 1kg Jacobs kafe

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva punoletna (18+) fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji. U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora, Realizatora i druga lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa.

Za učešće na nagradnom konkursu učesnik mora da ispuni sledeće uslove:
1. Kupiti bilo koju Jacobs tradicionalnu ili instant kafu u minimalnoj ukupnoj vrednosti od 450,00 dinara u nekom od MAXI PRODAJNIH OBJEKATA. Proizvodi koji učestvuju u akciji su: Jacobs tradicionalna kafa, Cronat Gold, Crema Gold, Monarch, 3u1 original, 2u1 original, 3u1 Milka, 3u1 Intense, 3u1 Latte, Cappuccino Milka, Cappuccino Original, Cappuccino Vanila, Cappuccino Baileys.
2. Sačuvati fiskalni račun i posetite sajt: www.jacobskonkurs.rs
3. Da biste se prijavili za učešće u nagradnom konkursu na sajtu, potrebno je da unesete svoje podatke (ime i prezime, adresu, datum rodjenja) i priložite fiskalni račun u formi fotografije (jedan fiskalni račun se može iskoristiti samo jedanput. Učesnici mogu učestvovati samo jedan put). Nakon toga, dobijate mogućnost učešća u Jacobs konkursu.
4. Izaberite i rešite slagalicu – Svi učesnici u konkursu treba da, u što kraćem vremenskom roku, kompletiraju neku od ponuđenih jacobs puzli na sajtu www.jacobskonkurs.rs. Na portalu će im biti ponuđen izbor od 3 različite slike-puzle od kojih učesnici biraju jednu koju će slagati. Cilj konkursa je kompletiranje puzle u što kraćem vremenskom roku.

Oglasi

Jedan učesnik može učestvovati samo jednom u konkursu.

Stručni žiri će na dan završetka konkursa objaviti rang listu učesnika koji su kompletirali puzle rangiranh po vremenu kompletiranja. 53 prvorangirana učesnika će biti nagrađena. Dobitnicima nagradnog konkursa – izabranim pobednicima se smatraju učesnici koji su u najkraćem roku kompletirali neku od Jacobs puzli i koji prema tome ostvaruju i poziciju na rang listi. Rangiranje pobednika nagradnog konkursa se vrši automatski a finalni odabir se potvrđuje u prisustvu tročlane komisije.

Proglašenje pobednika je na sajtu www.jacobskonkurs.rs , maksimum 48 sati od zatvaranja nagradnog konkursa dana 27.08.2020 u 23h.

Dobitnik je u obavezi da prilikom preuzimanja nagrade sa sobom ponese fiskalni račun koji je priložio tokom prijave na konkurs i identifikacioni dokument (kako bi se uporedili podaci korišćeni tokom prijave na konkurs). Ukoliko učesnik ne bude imao fiskalni račun kod sebe i podaci sa prijave ne budu odgovarali onima na identifikacionom dokumentu, organizator učesniku neće uručiti osvojenu nagradu.

Oglasi
Oglasi

Za pravila konkursa i prijavu klikni OVDE