Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Imlek nagradni konkurs traje od 29.09.2021. godine u 12:00 časova do 06.10.2021. godine u 20:00 časova.

Nagrade:

3 x 2 Imlek Protein peškira i 2 paketa proizvoda Imlek Protein šejk

Pravo učestvovanja

Pravo učešća na Nagradnom konkursu imaju fizička lica koja su navršila 18 godina, koja su državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji, izuzev lica sa prebivalištem na teritoriji AP Kosova i Metohije.

Oglasi

Pravo učešća na Nagradnom konkursu nemaju zaposlena lica kod Organizatora, ili bilo kog drugog pravnog lica koje učestvuje u organizovanju i sprovođenju nagradnog konkursa a, kao i članovi uže porodice ovih lica (supružnici, vanbračni partneri, deca,
roditelji i druga lica koja sa njima žive na istoj adresi).

Kako učestvovati u Imlek konkursu?

Za učešće na nagradnom konkursu potrebno je:

  1. Zapratiti Instagram stranicu imlek.protein
  2. Podeliti („share“) priču („story“), prethodno objavljenu i istaknutu na stranici imlek.protein, u formi priče („story“) na svom profilu, na kojoj će označiti („tagovati“) osobu sa kojom ne preskače trening i na kreativan način dati odgovor zašto (#nepreskačem trening sa @ jer __).
    To može biti trener, drug ili drugarica, neko iz crossfit grupe ili saigrač iz termina za mali fudbal.
  3. Na objavljenoj priči označiti („tagovati“) ili imenovati („mention“) imlek.protein zvaničnu Instagram stranicu

Odabir dobitnika

O dobitnicima nagrada će odlučiti žiri od 5 članova na osnovu iskazane kreativnosti učesnika.

Žiri će izvršiti rangiranje i sačiniti listu učesnika (rang lista), prema iskazanoj kreativnosti učesnika i odlučiti o dodeljivanju ukupno 3 nagrade.

Oglasi
Oglasi

Obaveštenje dobitnika i preuzimanje nagrada

Učesnici će biti obavešteni o odluci žirija i dodeljivanju nagrada putem Instagram stranice imlek.protein, u komentaru ispod objave Nagradnog konkursa i putem objave priče nakon završetka nagradnog konkursa, a najkasnije u roku od 5 radnih dana.

Učesnici, koji su označeni/imenovani kao dobitnici, dužni su da u roku od 5 dana od dana objave odluke žirija, dostave organizatoru svoje podatke direktnom porukom na nalog imlek.protein, radi isporuke nagrada, i to sledeće podatke:
• ime i prezime
• kontakt telefon
• adresa i mesto stanovanja

Ukoliko se učesnik ne odazove u propisanom roku i/ili ne dostavi sve, potpune i tačne podatke, kao i ako ne ispunjava uslove pravila Imlek naradne igre, nagrada će biti dodeljena drugom učesniku koji bude odabran od strane žirija.

Nagrade će biti isporučene o trošku organizatora putem pošte ili kurirske službe.

Pravila i učestvovanje

Za učestvovanje poseti www.instagram.com/imlek.protein/

Za pravila Imlek konkursa klikni OVDE