Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Harper’s BAZAAR nagradni konkurs traje od 17.3.2022. godine i završava se 31.3.2022. godine. 

Nagrade:

1 x Samsung Galaxy S22 mobilni telefon

Pravo učešća

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju fizička lica koja su navršila 18 godina starosti, koja su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju sledeća lica koja su u stalnom radnom odnosu ili po drugom osnovu angažovana na radu kod organizatora i na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca, članovi stručnog žirija, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Oglasi

Kako učestvovati?

Zadatak učesnika nagradnog konkursa je da:

  1. Na svom otključanom Instagram profilu objave noćnu fotografiju uz #SamsungxHarpersBazaar u periodu od 17.3.2022. od 12h do 31.3.2022. do 23.59h.
  2. Zaprati Instagram profile Harper’s BAZAAR Serbia i Samsung Srbija

Najkreativnija fotografija će biti nagrađena moćnim Samsung Galaxy S22

Sadržaj poruke učesnika nagradnog konkursa ne sme biti uvredljiv i ne sme da narušava imidž brenda i kompanije, organizatora niti izdavačkog društva putem čijih izdanje se nagradni konkrus sprovodi.

Napomene:

  • Organizator konkursa zadržava pravo da učesniku konkursa traži dodatne informacije.
  • Organizator može da diskvalifikuje svako neprimereno učestvovanje.
  • Organizator zadržava pravo da sa konkursa isključi onu prijavu kojom se krše ova pravila konkursa, zakonski propisi, a za koju proceni da na bilo koji način ugrožava zdravlje učesnika, koja je protivna javnom moralu ili na drugi način narušava privatnost i pristojnost, ili šteti ugledu i časti organizatora, agencije ili trećeg lica.

Način utvrđivanja dobitnika

Svi prijavljeni učesnici učestvuju u izboru za nagradu, a dobitnika nagrade bira tročlani stručni žiri u sastavu:

Oglasi
Oglasi

Ljubinka Blagojević, izvršna direktorka Attica Media SRB
Ivana Tomić, Content Writer u digital timu, Attica Media SRB
Tamara Bogunović, glavna i odgovorna urednica Harper’s BAZAAR magazina

Navedeni kriterijum stručni žiri će ceniti prema slobodnoj proceni u skladu sa kreativnošću i orginalnošću objavljene fotografije učesnika nagradnog konkursa.

Dobitnik nagrade će biti objavljen: na Harper’s BAZAAR Serbia Instagram profilu dana 4. aprila 2022. godine.

Način i rok predaje nagrada

Organizator će na Harper’s BAZAAR Serbia Instagram profilu objaviti rezultate izbora žirija i informaciju o autoru pobedničke prijave.

Nagrada će se uručiti u roku od 10 dana od dana obaveštavanja dobitnika.

Učesnik koji dobije nagradu će biti kontaktiran od strane organizatora putem inbox-a na Instagram-u. Prilikom obaveštavanja, organizator će pobedniku tražiti neophodne lične podatke i obavestiti ih o datumu realizovanja nagrade.

Prilikom realizovanja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta iz kojeg je vidljivo ime i prezime lica. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nema istovetne podatke kao što je prethodno dostavio, nagrada će se dodeliti drugom učesniku. Ukoliko pobednik takmičenja ne pruži potrebne podatke, organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, i u tom slučaju se nagrada dodeljuje drugom učesniku.

Oglasi
Oglasi
Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!