7 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nagradna igra se organizuje za područje teritorije Republike Srbije u periodu od 1.11.2021. godine do 15.12.2021. godine

Dobitnici Grand kafa nagradne igre

Spisak dobitnika se nalazi OVDE

Nagrade:

GLAVNA NAGRADA:

 • 1 x NOVI stan u Beogradu naselju Zemunske kapije vrdan 10.246.915,46 RSD

DNEVNE NAGRADE (ukupno):

 • 3.150 x Metalac šerpa standard 20cm sa poklopcem
 • 1.350 x Metalac tepsija 28cm
 • 9.000 x Metalac džezva

300 dnevnih nagrada svakog dana

Pravo i mesto učešća

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica – državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod Priređivača, „ATLANTIC GRAND doo Beograd“ i svih povezanih pravnih lica kao ili bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

Oglasi

Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi:

 • Grand Gold 100g, 200g, 240g (200g + 20% gratis), 500g, 600g (500g + 100g gratis);
 • Grand Strong 100g, 200g
 • Grand Aroma 100g, 200g, 500g
 • Grand Dekofe 200g
 • Grand „DeLuxe“ 200g
 • Grand 100% Arabica 200g
 • Grand „Brazil Cerrado“ 175g,
 • Grand „ Rwanda Bourbon“ 175g
 • Grand „Black’n’Easy“ 8g
 • Grand „Black’n’Easy“ sa šećerom 11g
 • Grand „Black’n’Easy“ strong 10g Grand „Black’n’Easy“ 8g 9+1 gratis
 • Grand „Black’n’Easy“ 11g 9+1 gratis
 • Grand „Black’n’Easy“ 160g
 • Svi setovi kompanije „Atlantic Grand“ koji u sebi sadrže pomenutu kafu u periodu trajanja nagradne igre

Mehanizam

Za učestvovanje u Grand kafa nagradnoj igri:

 1. KUPI bilo koje pakovanje Grand ili Black&Easy kafe u iznosu od MINIMUM 400 dinara na jednom računu u trgovinskim radnjama na teritoriji Republike Srbije
 2. SAČUVAJ fiskalni račun za preuzimanje nagrada
 3. POŠALJI BI broj i vreme sa fiskalnog računa na grandkafa.rs
 4. OSVOJI STAN U BEOGRADU ili neku od čak 300 nagrada svakog dana

Prijava putem internet stranice je besplatna.

Napomene:

 • Učesnici koji u jednoj kupovini na istom računu kupe proizvode u vrednosti od minimum 400rsd koji učestvuju u nagradnoj igri, imaju pravo na slanje jedne prijave po fiskalnom računu, odnosno po kodu.
 • Ispravna prijava, koja sadrži BI broj, sat i minut izdavanja računa ( Kod ), ime i prezime i broj mobilnog telefona, i koja je izvršena putem internet obrasca na sajtu https://novistan.grandkafa.rs, koja je primljena u periodu od 1.11.2021. od 00:01h zaključno sa 15.12.2021. do 13:59 č, učestvuje u izvlačenju za dnevne, odnosno glavnu nagradu.
 • Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem prijava putem internet stranice, ali sa prijavom različitih kodova, i može biti dobitnik više dnevnih nagrada i jedne glavne nagrade.
 • Ukoliko je jedan učesnik dobitnik dnevne nagrade sa izvučenim određenim Kodom kao dobitnim, u izvlačenju za glavnu nagradu može učestvovati sa prijavom različitog Koda od onog koji je prethodno prijavio i koji je izvučen.
 • Jednom izvučen Kod kao dobitni, ne učestvuje više u izvlačenju dnevnih kao ni glavne nagrade. Svaki pojedini kod sa fiskalnog računa definisanog propozicijama ovog Pravilnika može biti prijavljen samo jednom. U slučaju da kod sa istom numeričkom oznakom bude ponovno prijavljen sa istog ili drugog broja telefona, takva prijava biće odbačena i neće se uzeti u obzir prilikom izvlačenja nagrada.
 • Fiskalni račun koji je izdat po propisima Republike Srbije, koji je proverljiv u fikskalnom sistemu i ispunjava uslove učestvovanja u nagradnoj igri i čiji BI broj,sat i minut izdavanja prijavljen internet obrascem, učesnik je u obavezi da sačuva do momenta uručenja nagrade, ukoliko je BI broj fiskalnog računa izvučen kao dobitni.

Odabir dobitnika

Dnevna nagrada

Učesnik čiji je kod primljen putem internet obrasca dobiće povratnu poruku o statusu njegove prijave, odnosno po unosu BI broja, sata i minuta izdavanja korisniku će ODMAH izaći poruka da li je osvojio neku od dnevnih nagrada i koju. U slučaju da nije osvojio nijednu nagradu, korisniku se ispisuje poruka da prijava nije dobitna, ali da čuva račun jer će učestvovati u izvlačenju glavne nagrade.

Oglasi
Oglasi

Dnevne nagrade:

 • 70 Metalac šerpi standard 20cm sa poklopcem
 • 30 Metalac tepsija 28cm
 • 200 metalac džezvi

Izvlačenje dnevnih nagrada se obavlja svakog dana u periodu trajanja nagradne igre, počevši od 1.11.2021.godine, automatski, putem softvera, metodom instant dobitka, iz baze svih validnih primljenih kodova putem internet obrasca.

Svakog dana tokom trajanja nagradne igre kompjuterski kod/algoritam nasumično određuje dobitna vremena za svaku od 300 dnevnih nagrada u okviru celog dana,odnosno od 00:01č do 23:59č.

Izuzetak je poslednji dan 15. decembra 2021. kada će se na isti način odabrati dobitna vremena svih 300 nagrada za taj dan u periodu od 00:01č do 13:59č.

Odmah nakon slanja ispravnog Koda prijavom na gore objašnjen način, učesnik dobija povratnu informaciju porukom, da li je dobio neku od nagrada ili ne

Ukoliko broj poslatih ispravnih Kodova bude manji od ukupnog broja nagrada, sve nagrade koje preostanu će biti nedodeljene i ostaju svojina organizatora.

Objava dobitnika za dnevne nagrade će se vršiti na zvaničnoj internet stranici https://novistan.grandkafa.rs najkasnije 48č nakon izvlačenja poslednjeg dnevnog dobitnika.

Glavna nagrada:

Izvlačenje glavne nagrade se vrši 15.decembra 2021. u 14č automatski, putem softvera, metodom slučajnog odabira, na bazi svih validnih nedobitnih primljenih kodova putem internet obrasca.

U izvlačenju za glavnu nagradu učestvuju sve nedobitne, validne prijave koje su stigle najkasnije do 15.12.2021. do 13:59 č

Za glavnu nagradu „Stan u Beogradu“ biće izvučena dva rezervna dobitnika.

Preuzimanje nagrada

Dnevne nagrade

U slučaju dobitka dnevne nagrade, dobitnici popunjavaju obavezna potrebna polja za registraciju – e mail adresu i ime i prezime u padajućem meniju odabiraju Metalac radnju u kojoj će preuzeti nagradu. Svi dobitnici koji uspešno završe proces registracije, dobiće e mail potvrde na e mail adresu koju su ostavili prilikom registracije, sa potvrdom o dobijenoj nagradi, odabranoj Metalac radnji za preuzimanje nagrade, vremenskim periodom u okviru kojeg mogu da preuzmu nagradu, kao i informaciju da je neophodno da sa sobom ponesu fiskalni račun sa dobitnim BI brojem.

Sve dnevne nagrade će se preuzimati u Metalac radnjama preuzimati sledećom dinamikom:

 • Dobitnici dnevnih nagrada u periodu od 1.11 – 14.11. 2021. nagrade preuzimaju u periodu od 20.11 – 10.12.2021.
 • Dobitnici dnevnih nagrada u periodu od 15.11-28.11. nagrade preuzimaju u periodu od 10.12 – 30.12.2021.
 • Dobitnici dnevnih nagrada u periodu od 29.11 -15.12. nagrade preuzimaju u periodu od 20.12 – 10.1.2022.

Nakon isteka definisanog perioda za preuzimanje nagrada, dobitnik gubi pravo na istu.

Zaposleni u Metalac radnjama će proveriti, prilikom preuzimanja nagrade, da li dobitnik ima ispunjene uslove za učestvovanje u nagradnoj igri, a to su: da li ima sačuvan fiskalni račun čiji je kod je prijavio putem internet obrasca a koji je izvučen kao dobitni, da li je fiskalni račun izdat za vreme trajanja nagradne igre a najkasnije do 15.12.2021. do 13:59 č. kao i da li se na fiskalnom računu nalaze proizvodi Grand kafe koji učestvuju u nagradnoj igri u minimalnom iznosu od 400rsd.

Glavna nagrada

Prilikom uručivanja glavne nagrade biće utvrđen identitet dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid original ličnu kartu iz koje će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta i JMBG. Navedeni podaci će biti korišćeni u svrhu uručenja nagrade.

Obzirom da je u pitanju stan, uručivanje podrazumeva prenos prava svojine na nepokretnosti uz prethodnu overu ugovora kod notara, kao i upis prava svojine u katastar nepokretnosti na osvajača glavne nagrade. Uručenje ključeva stana predstavlja simboličnu predaju glavne nagrade. Takođe, dobitnik glavne nagrade je dužan da podnese na uvid original fiskalni račun, koji je izdat isključivo u periodu trajanja nagradne igre, a najkasnije do 15.12. do 23:59, na kome se nalazi BI broj, sat i minut, isečka fiskalnog računa, koji je dobitni i minimum 400rsd proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri.

Ukoliko se dobitnik glavne nagrade, ne odazove pozivu kontakt centra Priređivača u roku od 5 radnih dana od dana izvlačenja, on gubi svojstvo dobitnika i nema pravo na nagradu i više je ne može potraživati od priređivača. Ukoliko nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika, u roku od 15 dana od dana kada je kontakt centap Priređivača kontaktirao dobitnika, on nema pravo na nagradu i više je ne može potraživati od priređivača.

Pravila

Grand kafa nagradna igra 2021 traje do 15.12.2021, a za pravila i prijavu poseti novistan.grandkafa.rs

Za sve informacije o nagradnoj igri zainteresovani učesnici se mogu informisati besplatnim pozivom telefonskog broja kontakt centra 0800-200-003, svakim radnim danom (ponedeljak – subota) od 9.00-20.00 sati počev od 1.11.2021. godine.

Subscribe
Notify of
7 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!