Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Fairy X konkurs traje od 22.10.2021. do 30.11.2021. godine.

Nagrade su:

  • 80 x Braun HM3135 mikser
  • 40 x Candy CDPH 1L952W mašina za pranje sudova

Pravo učešća

Pravo na učešće imaju samo fizička lica, građani Srbije, sa adresom u Srbiji, i koji imaju 18 ili više godina od datuma početka konkursa.

Zaposleni kod organzatora, P&G, kao i lica koji direktno ili indirketno učestvuju u organizovanju ili sprovođenju takmičenja, kao i članovi njihove uže porodice – nemaju pravo učešća u konkursu.

Kako učestvovati u Fairy konkursu?

Za učestvovanje u nagradnom konkursu potrebno je:

Oglasi
  1. Kupiti Fairy proizvod u samostalno trgovinskim radnjama
  2. Sačuvati račun kao dokaz o kupovini
  3. Na talonu odgovoriti na nagradno pitanje „Kako Fairy štedi tvoje vreme?“
  4. Popunjen talon ubaciti u obeleženu kutiju

Odabir pobednika

Pobednik će biti izabran na osnovu kreativnosti.

Vlasnici radnja će kontaktirati pobednike putem telefonskog poziva. Svaka radnja će imati egzekucije sa različitim periodima početka i završetka, dok će svi dobitnici biti kontaktirani u priodu do 25 dana od završetka konkursa. Nagrade nisu prenosive, niti je moguće da budu date drugoj osobi u zamenu za novac.

Nagrade se ne mogu isporučiti van Srbije.

Validacija dobitnika

Na kraju takmičenja, vlasnici radnja će kontaktirati potencijalne dobitnike telefonskim pozivom. Najkasnije 48h od trenutka kad budu kontaktirani, potencijalni dobitnici treba da odgovore. U privatnom razgovoru, organizator će zatražiti od pobednika da izrazi pristanak za obradu ličnih podataka potrebnih za dodelu nagrade: Ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, broj telefona.

Oglasi
Oglasi

Ako se nakon validacije dobitnika od strane organizatora, utvrdi da je učesnik narušio pravila i/ili učestvovao sa lažnih profila, ako je učesnik kompanije ili je uključen na bilo koji način u organizaciju ili sprovđenje konkursa, Organizator zadržava pravo da oduzme dobitniku pravo na nagradu.

Dodela nagrada

Dodela nagrada će biti sprovedena od strane New Moment New Ideas Company doo, a u ime P&G Srbija,
i to u prostorijama New Moment New Ideas Company doo, Hilandarska 14, Beograd, Srbija.
Ako identitet osobe koja preuzima nagradu ne odgovara osobi koja je proglašena kao dobitnik, toj osobi neće biti dodeljena nagrada.