Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Nagradna igra Extreme4Me i For Me 2019 organizuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 19.08.2019. do 16.09.2019.

Nagrade su:
1 x Automobil Fiat TIPO SEDAN 1.4 95KS FAMILI – bela pastelna boja
1 x Kimco Agiliti sport 50 – crna boja
3 x Bicikl Capriolo Passion Man – zeleno-crna 21
1 x Bicikl Capriolo Passion Ladi – crno-pank 19
2 x Bicikl Capriolo Passion Ladi crno-pank 17
5 x mobilni telefon Huavei p20 Lite DS plavi

Extreme4Me i For Me 2019 nagradne igre traje je od 19. avgusta do 16. septembra 2019. godine. Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, stručnih saradnika priređivača, marketinških agencija koje je priređivač angažovao u promocije Nagradne igre, uključujući i članove njihovih užih porodica u koje spadaju bračni/vanbračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik i staratelj. Organizator zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju izvrši mere provere gore navedenih činjenica. U Nagradnoj igri može učestvovati svako punoletno lice sa prebivalištem na teritoriji R. Srbije koji u periodu od 15.03.2019. do 16.09.2019. godine kupi jedan od navedenih proizvoda u maloprodajnim objektima koji su distributeri brendova Extreme4Me i For Me i imaju pristupnicu za nagradnu igru, kao i jedinstvenu nalepnicu sa oznakom: „KUPITE KOD NAS RANČEVE I TORBE I UČESTVUJTE U VELIKOJ NAGRADNOJ IGRI EXTREME4ME I FOR ME 2019“, koja je zalepljena na ulaznim vratima maloprodajnog objekta. Oznaka maloprodaje u kojoj se mogu kupiti brendovi Extreme4Me i For Me i time učestvovati u pomenutoj nagradnoj igri, istaknuta je na sajtovima: www.uni.rs i www.extreme4me.com Na sajtovima: www.uni.rs i www.extreme4me.com nalazi se spisak svih distributera kod kojih se može učestvovati u pomenutoj nagradnoj igri. Svaki učesnik Nagradne igre popunjava pristupnicu koja se dobija sa kupovinom ranca ili torbe, a koja sadrži sledeće podatke: Ime i prezime kupca Broj lične karte kupca Adresa stanovanja kupca Kontakt telefon Naziv distributera (popunjava Priređivač) Naziv maloprodajnog objekta(popunjava Priređivač) Potpis i pečat priređivača(popunjava Priređivač) Uz pristupnicu učesnici Nagradne igre dostavljaju i fotokopiju fiskalnog računa izdatog u vezi kupovine najmanje jednog ranca/torbe i deklaraciju sa ranca/torbe, koja se nalazi na istim. Svaka originalna pristupnica sadržaće pečat i potpis priređivača, privredno društvo UNIVERZAL D.O.O. Preduzeće za marketing, inženjering i trgovinu Novi Sad i samo takva pristupnica smatraće se validnom.

Svi potrošači koji poštom pošalju kovertu sa pristupnicom, fotokopijom fiskalnog računa i deklaracijom sa kupljenog ranca ili torbe, na adresu Priređivača Univerzal doo Bulevar vojvode Stepe 60, 21000 Novi Sad, R. Srbija. Sa naznakom: ZA NAGRADNU IGRU „Extreme4Me i For Me 2019“, smatraće se regularnim učesnikom Nagradne igre. Svaka koverta koja ne sadrži potpune i čitko napisane podatke na pristupnici ili ne sadrži fotokopiju fiskalnog računa ili ne sadrži deklaraciju sa ranca ili torbe, smatraće se nevažećom. Isto tako, smatraće se nevažećim koverte u kojima se ne podudaraju podaci sa fiskalnog računa i pristupnice (naziv maloprodajne jedinice sa fiskalnog računa mora se podudarati sa nazivom maloprodajne jedinice iz pristupnice). Koverte koje stignu na adresu Priređivača nagradne igre u periodu od 19.08.2019, a najkasnije do 16.09.2019. do 14 časova, učestvovaće u izvlačenju nagrada. Svaki kupac može biti učesnik u Nagradnoj igri onoliko puta koliko su koverti Nagradne igre sa ispravnim sadržajem dostavili priređivaču Nagradne igre.

Oglasi

Izvlačenje dobitnika će se obaviti u prostorijama Priređivača Nagradne igre – Univerzal d.o.o. Bulevar vojvode Stepe br. 60, Novi Sad, u prisustvu tročlane komisije sastavljene od strane Priređivača, dana 16.09.2019. u 18:00 časova. Dobitnici nagrade će biti obavešteni telefonom u roku od 24 časa od izvlačenja o dobitku nagrade, kada će priređivaču nagradne igre ostaviti svoje lične podatke (ime i prezime, adresu stanovanja i broj lične karte). Tada će sa dobitnikom biti dogovoren način i termin preuzimanja nagrade. Ukoliko priređivač nagradne igre ne može da stupi u kontakt sa nekim od dobitnika u roku od 48 časova ili dobitnik iz bilo kog razloga ne prihvati nagradu, biće pozvan jedan od izvučenih rezervnih dobitnika po redu kojim su izvučeni. U koliko nije moguće stupiti u kontakt ni u narednih 48 časova sa jednim od rezervnih dobitnika, nagrada ostaje priređivaču i priređivač više nema obavezu isporuke nagrade bilo kom od učesnika nagradne igre.

Spisak svih distributera kod kojih se može učestvovati u nagradnoj igri nalazi se na www.uni.rs i www.extreme4me.com