Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Duracell kreativni konkurs traje u periodu počev od 10.05.2022. godine od 15 časova do 30.06.2022. godine do 20 časova.

Nagrade:

 • 1 x Mi Električni trotinet Pro 2, u vrednosti od 62500,00rsd sa PDV-om
 • 3 x Robot usisivač iRobot Roomba 694 u vrednosti od 31.690rsd sa PDV-om po komadu
 • 15 x Amazfit GTR 3 smartwatch u vrednosti od 31.388rsd sa PDV-om po komadu

Pravo učešća

Pravo učestvovanja u foto konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja imaju srpsko državljanstvo i prebivalište u Republici Srbiji na dan početka foto konkursa, 10. maja 2022. godine.

Na foto konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici.

Kako učestvovati u Duracell foto konkursu?

 1. Kupite jednog pakovanja Duracell baterija u svim maloprodajnim objektima u kojima se prodaju Duracell baterije na teritoriji Republike Srbije, u periodu trajanja konkursa
 2. Napravi najkreativniju fotografiju na kojoj će se naći Duracell baterije
 3. Pošaljite svoj rad ( kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije) i fotografiju računa na kom se jasno vidi naziv objekta u kom je obavljena kupovina, datum i vreme kupovine na na broj telefona 0628588039 putem Viber ili Whatsapp aplikacije
 4. Dobiti ćete povratnu poruku u cilju obaveštenja da je vaša fotografija primljena i uvažena.
 5. Sačuvajte originalni fiskalni račun kao dokaz o kupovini

Fotografija učesnika foto konkursa mora ispunjavati sledeće uslove:

 • ne sme na bilo koji način biti u suprotnosti, odnosno kršiti važeće pravne propise.
 • ne sme da sadrži oznake ili sadržaje, koji bi mogli uključivati tuđa autorska prava;
 • ne sme sadržati šokantne, vulgarne, klevetničke scene, slike koje podstiču na nasilje, slike javnih osoba, niti slike drugih određenih osoba bez njihove saglasnosti, ne sme predstavljati uvredu, diskriminaciju ili prouzrokovati neprijatnost za bilo koga;

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na poslati rad, u opsegu u kojem je poslati sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. U slučaju da roditelj dostavi rad na kojem se nalazi lik njegovog maloletnog deteta, smatra se da je roditelj slanjem takvog sadržaja dao izričitu saglasnost za korišćenje tog materijala. Učesnik jemči da slanjem sadržaja u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi učesnik koji je poslao sadržaj. Organizator ne može snositi odgovornost za podatke o ličnosti trećih lica koja nisu direktni učesnici konkursa, a koje je Učesnik dostavio u okviru sadžaja. Slanjem kreativne fotografije na kojoj se nalaze Duracell baterije, Učesnik prenosi besplatno i neograničeno pravo na Organizatora, isključivo za internu upotrebu.

Oglasi

Napomene:

 • Kupovinom jednog pakovanja Duracell baterija kupac stiče mogućnost slanja 1 fotografije
 • Jedan kupac može osvojiti jednu nagradu

Odabir dobitnika

Odabir najkreativnijih fotografija će vršiti izborna komisija organizatora i distributera.

Dobitnicima foto konkursa su učesnici, koji su poslali najkreativniju fotografiju na kojoj će se naći Duracell baterije. Osnovni kriterijum ocene izborne komisije su inovativnost, originalnost i kreativnost.

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja odabranih lica radi validacije i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 3 radna dana od trenutka formiranja rang liste potencijalnih dobitnika, a na osnovu poslatih fotografija, organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom rezervnom učesniku Duracell nagradne igre.

Objava dobitnika

Objavljivanja imena dobitnika nagradne igre je 15.07.2022.

Dodela nagrada

Najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana objave dobitnika, organizator će kontaktirati dobitnike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada.

Dobitnici foto konkursa trebaju da se odazovu na poziv organizatora u vezi sa dodelom nagrada u dogovorenom terminu, a najkasnije do 3 radna dana od trenutka objave, jer u protivnom gube pravo na nagradu.

Oglasi

Potrebno je da nagrađeni kupac prilikom kontaktiranja za objavu dobitnika potvrde da imaju sačuvan fiskalni račun, kao dokaz o kupovini, i isti je potrebno da dostave u elektronskoj formi, putem Viber-a ili Whatsapp-a.

Ukoliko potencijalni nagrađeni nema dokaz o obavljenoj kupovini, a organizator ga u cilju sprečavanja malverzacija zatraži na uvid, gubi pravo na nagradu.

Dobitnik nema dodatnih troškova prilikom preuzimanja nagrade, ceo trošak isporuke poklona i kurirske službe snosi organizator.

Pravila konkursa

Za pravila Duracell konkursa kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!