1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj

Trajanje:

Novi Duracell foto konkurs je na sledećem crvenom linku Duracell nagradna igra i foto konkurs

Duracell nagradna igra/foto konkurs traje od 15.10.2022 do 14.12.2022 do 23:59h na sajtu www.fotokonkurs.rs

Nagrade:

 • 2 x Apple iPhone 14
 • 6 x Xbox
 • 8 x Samsung televizor 32″

Pravo učešća

Pravo učestvovanja u foto konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja imaju srpsko državljanstvo i prebivalište u Republici Srbiji na dan početka kreativnog konkursa, 15.10.2022. godine.

Na foto konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici.

Kako učestvovati?

 1. Kupite jedno pakovanje Duracell baterija u svim maloprodajnim objektima u kojima se prodaju Duracell baterije na teritoriji Republike Srbije u periodu trajanja konkursa
 2. Napraviti najkreativniju fotografiju na kojoj će se nalaze Duracell baterije
 3. Svoj rad (kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije) i fotografiju računa je potrebno poslati na broj telefona 0628588039 na Viber ili Whatsapp

Učesnici će dobiti povratnu poruku u cilju obaveštenja da je njihova fotografija primljena i uvažena.

Fotografija učesnika foto konkursa mora ispunjavati sledeće uslove:

 • ne sme na bilo koji način biti u suprotnosti, odnosno kršiti važeće pravne propise;
 • ne sme da sadrži oznake ili sadržaje, koji bi mogli uključivati tuđa autorska prava;
 • ne sme sadržati šokantne, vulgarne, klevetničke scene, slike koje podstiču na nasilje, slike javnih osoba, niti slike drugih određenih osoba bez njihove saglasnosti, ne sme predstavljati uvredu, diskriminaciju ili prouzrokovati neprijatnost za bilo koga;
 • učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na poslati rad, u opsegu u kojem je poslati sadržaj podložan zaštiti autorskih prava.

Napomene:

 • Kupovinom jednog pakovanja Duracell baterija kupac stiče mogućnost slanja jedne fotografije.
 • Jedan kupac može osvojiti jednu nagradu.
 • Učesnici konkursa obavezno moraju sačuvati originalni fiskalni račun kao dokaz o kupovini. Organizator zadržava pravo da po potrebi, a u cilju sprečavanja malverzacija, zatraži fiskalni račun na uvid.

Odabir dobitnika

Dobitnicima foto konkursa se smatraju učesnici, koji su poslali najkreativniju fotografiju na kojoj će se naći Duracell baterije.

Odabir najkreativnijih fotografija će vršiti izborna komisija organizatora i distributera.

Osnovni kriterijum ocene izborne komisije su inovativnost, originalnost i kreativnost. Prilikom ocenjivanja fotografija, izborna komisija će sačiniti i svojim ličnim potpisima overiti zapisnik o procesu odabira učesnika.

Jedno lice ne može biti dobitnik nedeljne nagrade više puta.

Dobitnik nedeljne nagrade može biti dobitnik mesečne nagrade.

Objava dobitnika

Organizator objavljuje imena dobitnika na web sajtu www.fotokonkurs.rs

Biće objavljeno ukupno 2 dobitnika mesečnih nagrada Apple iPhone 14:

 • 15.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 15.10.2022. godine u 15:01h do 14.11.2022.godine u 23:59h) biće objavljen 1 dobitnik Apple iPhone 14.
 • 15.12.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 15.11.2022. godine u 00:00h do 14.12.2022.godine u 23:59h) biće objavljen 1 dobitnik Apple iPhone 14.

Biće objavljeno ukupno 6 dobitnika mesečnih nagrada Microsoft XBOX series S:

 • 15.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 15.10.2022. godine u 15:01h do 14.11.2022.godine u 23:59h) biće objavljena 3 dobitnika po jednog Microsoft XBOX series S.
 • 15.12.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 15.11.2022. godine u 00:00h do 14.12.2022.godine u 23:59h) biće objavljena 3 dobitnika po jednog Microsoft XBOX series S

Biće objavljeno ukupno 8 dobitnika nedeljnih nagrada Samsung smart televizor 32″:

 • 27.10.2022., godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 15.10.2022.godine od 15:01h do 26.10.2022. godine do 23:59h) biće objavljen 1 dobitnik Samsung smart televizora.
 • 03.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 27.10.2022. godine od 00:00h do 02.11.2022.godine u 23:59h) biće objavljen 1 dobitnik Samsung smart televizora.
 • 10.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 03.11.2022. godine u 00:00h do 09.11.2022.godine u 23:59h) biće objavljen 1 dobitnik Samsung smart televizora.
 • 17.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 10.11.2022. godine u 00:00h do 16.11.2022.godine u 23:59h) biće objavljen 1 dobitnik Samsung smart televizora.
 • 24.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 17.11.2022. godine u 00:00h do 23.11.2022.godine u 23:59h) biće objavljen 1 dobitnik Samsung smart televizora.
 • 01.12.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 24.11.2022. godine u 00:00h do 30.11.2022.godine u 23:59h) biće objavljen 1 dobitnik Samsung smart televizora.
 • 08.12.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 01.12.2022. godine u 00:00h do 07.12.2022.godine u 23:59h) biće objavljen 1 dobitnik Samsung smart televizora.
 • 15.12.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala kreativnu fotografiju na kojoj se nalaze Duracell baterije u periodu od 08.12.2022. godine u 00:00h do 14.12.2022.godine u 23:59h) biće objavljen 1 dobitnik Samsung smart televizora.

Obaveštavanje dobitnika

Istog dana, a najkasnije u roku od jednog radnog dana od dana objave dobitnika, organizator će kontaktirati dobitnike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada.

Potrebno je da se dobitnici foto konkursa odazovu na poziv organizatora u vezi sa dodelom nagrada u dogovorenom terminu, a najkasnije do 3 dana od trenutka objave, jer u protivnom gube pravo na nagradu, bez ikakve dalje odgovornosti organizatora za isti gubitak.

Potrebno je da nagrađeni učesnici prilikom kontaktiranja za objavu dobitnika potvrde da imaju sačuvan fiskalni račun, kao dokaz o kupovini, i isti je potrebno da dostave u elektronskoj formi, putem Viber-a ili Whatsapp-a. Ukoliko potencijalni nagrađeni nema dokaz o obavljenoj kupovini gubi pravo na nagradu.

Dodela nagrada

Predaja nagrada vrši se, u vreme, mestu i na način dogovoren između Organizatora i dobitnika (slanjem poklona dobitnicima na kućnu adresu ili lično preuzimanje).

Nagrađeni nemaju dodatne troškove prilikom preuzimanja nagrada i iste su u obavezi da u svojoj organizaciji preuzmu putem kurirske službe ili lično (prema dogovoru).

Dobitnik nema dodatnih troškova prilikom preuzimanja nagrade, ceo trošak isporuke poklona i kurirske službe snosi Organizator.

Pravila

Duracell nagradna igra traje do 15.12.2022, a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!