Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Nova Dox nagradna igra je na plavom linku ispod

> Dox nagradna igra <

Trajanje:

DOX TV i mtv konkurs se organizuje počev od 21.09.2021. do 18.10.2021., podeljeno u 4 nedelje:
Prva nedelja 21.9.2021 do 27.9. 2021.
Druga nedelja 28.9.2021 do 4.10. 2021.
Treća nedelja 5.10.2021 do 11. 10. 2021.
Četvrta nedelja 12.10.2021 do 18.10. 2021

Nagrade:

4 x LG Televizor 32LM550BPLB

Opis konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju korisnici iris TV, sa prebivalištem u Republici Srbiji koji imaju registrovan lični profil na društvenoj mreži Facebook. Konkurs se organizuje na celoj teritoriji Republike Srbije.

Lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji izbora nagradnog konkursa ne mogu učestvovati.

Oglasi

Kako učestvovati?

Ako ste korisnik irisTV platforme treba da uradite sledeće:

  1. Prebacite na DOX TV
  2. Stavite DOX TV u omiljene kanale na iris TV-u (*pritisni dugme sa zvezdicom) i napravite sliku (budite kreativni)
  3. Ispod ovog posta objavite sliku i objasnite zašto volite da gledate DOX TV!
    https://www.facebook.com/tvojtvsvet/
  • Odgovor se mora postaviti sa privatnog naloga
  • Nije dozvoljeno postavljati sa lažnih (nevažećih) naloga
  • U slučaju da administrator uoči zloupotrebu FB stranice od strane jednog ili više učesnika, oni će bez upozorenja biti diskvalifikovani iz Konkursa i njihovi komentari će biti obrisani

Odabir pobednika

Komisija Organizatora će razmatrati svaki odgovor koji ispunjava kriterijume i odabrati jedan najkreativnijikoji će nagraditi.

Dobitnik će potom biti kontaktiran putem direktne FB poruke sa informacijama o primopredaji nagrade.

Način i rok predaje nagrada

Oglasi
Oglasi

Dobitnik je u obavezi da se u dogovorenom roku od primanja poruke javi organizatoru, dostavi podatke i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom periodu ne obavesti organizatora o prihvatanju nagrade, dobitnik gubi pravo na dobijenu nagradu, i komisija bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

Prilikom obaveštavanja, organizator će obavestiti pobednika o datumu predaje odnosno korišćenja nagrade. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta iz kojega je vidljivo ime i prezime lica koje odgovara imenu i prezimenu saopštenom prilikom slanja poruke organizatoru. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije nagrada će se dodeliti sledećem učesniku odabranom po istim kriterijumima. Ukoliko je pobednik maloletno lice prilikom dodele nagrade mora doći u prisustvu staratelja sa ličnom ispravom.

Pravila i učestvovanje

Za pravila nagradnog konkursa i učestvovanje posetite https://www.facebook.com/tvojtvsvet/