Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Clipsy konkurs počinje 4.10.2021., sa početkom u 00.00 časova i završava se 7.11.2021. godine u 23.59 časova.

Nagrade:

Na kraju prve 4 takmičarske nedelje nagrade su:

 1. mesto ‑ duks sa dizajnom pobedničkog sadržaja
 2. mesto (x3) ‑ Škrabac majica
 3. mesto (x3) – Škrabac maska
 4. mesto (x3) – Škrabac novčanik
 5. mesto (x3) – Škrabac šolja

  5. takmičarska nedelje:
 1. mesto: Televizor ultra HD
 2. mesto 3 x Škrabac majica
 3. mesto 3 x Škrabac maska
 4. mesto 3 x Škrabac novčanik
 5. mesto 3 x Škrabac šolja

Pravo učešća

Pravo učešća imaju državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i strani državljani sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

Maloletna lica mogu učestovovati u Clipys konkursu i preuzeti nagrade pod uslovima određenim zakonom Republike Srbije i pod uslovom da njihovi zakonski zastupnici prihvate takve nagrade i postupe u skladu sa pravilima konkursa.

Oglasi

Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca i lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Clipsy konkursa i /ili imaju pristup podacima vezanim za organizovanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

Kako učestvovati u Clipys konkursu?

Svaka kalendarska nedelja je zasebna takmičarska nedelja i na kraju svake takmičarske nedelje se biraju se dobitnici odnosno pobednički sadržaji.

Za učestvovanje na konkursu potrebno je:

 1. Kupiti kesicu Clispy proizvoda sa promotivnom trakom
 2. Iskoristi oblik proizvoda za sastavljanje svog sadržaja
 3. Svoj Sadržaj objaviti na svojoj ličnoj Instagram stranici, uz obavezno korišćenje heštega #clipsysvetmaste

VAŽNO!

 • Za svaku takmičarsku nedelju, uzimaju se u obzir samo aadržaji prijavljeni u toj takmičarskoj nedelji, i samo oni mogu biti nagrađeni. Sadržaji prijavljeni pre 00:00h 04.10.2021. godine stiču pravo da učestvuju u Konkursu u prvoj takmičarskoj nedelji.
 • Isti sadržaji istih učesnika mogu biti prijavljeni i u narednim takmičarskim nedeljama, kada ponovo stiču mogućnost osvajanja nagrade, osim sadržaja koji su već izabrani kao pobednički.
 • Sadržaji koji nisu odabrani kao pobednički u toku jedne takmičarske nedelje, ne ulaze automatski u obzir za odabir pobedničkog sadržaja u narednim takmičarskim nedeljama, već samo pod uslovom da Učesnik ponovo prijavi isti sadržaj u narednim takmičarskim nedeljama.

Napomene:

 • Učesnik može na svojoj Instagram stranici da postavi više različitih sadržaja u toku jedne takmičarske nedelje.
 • Postavkom svog sadržaja na Instagram stranicu, učesnik izričito potvrđuje da je pročitao i da je saglasan odnosno da prihvata prava i obaveze iz pravila
 • Učesnik garantuje da je sadržaj njegovo originalno delo i da nije predmet bilo kog ograničenja bilo koje prirode, koje bi sprečilo ili ograničilo upotrebu sadržaja od strane Organizatora za potrebe organizovanja ovog Konkursa. Učesnik garantuje da na Sadržaju ne postoje bilo koja prava trećih lica, uključujući bilo kakve terete ili potraživanja trećih lica.
 • Organizator ima diskreciono pravo da ne uvrsti u Konkurs bilo koji sadržaj koji je neprimerenog sadržaja, uključujući ali se ne ograničavajući na sadržaje koji sadrže uvredljive, pogrdne, nepristojne sadržaje, sadržaje koje obmanjuju, prevarne ili sadržaje koji dovode u zabludu, odnosno kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine, sadržaje koji sadrže prikaze opasnih situacija ili situacija koje mogu biti potencijalno opasne za psihičko ili fizičko zdravlje i/ili život, kojima se poziva na nasilje

Odabir pobednika

Na kraju svake takmičarske nedelje biće odabrano 13 sadržaja koji će biti nagrađeni.

Pobednički sadržaji će biti odabrani isključivo na osnovu kriterijuma kreativnost i originalnosti.

Pobednički sadržaji biće objavljeni za svaku takmičarsku nedelju na Clipsy Instagram stranici https://www.instagram.com/clipsymarbo/ i ažuriraće se na nedeljnoj bazi.

Oglasi

Organizator će objaviti listu Dobitnika najkasnije trećeg dana u nedelji za prethodnu takmičarsku nedelju najkasnije do 16h na Clipsy Instagram stranici (na primer za prvu takmičarsku nedelju koja počinje 04.10.2021. godine a završava se 10.10.2021. godine dobitnički Sadržaji će biti objavljeni 11.10.2021. godine do 16h).

Način i rok predaje nagrada

Organizator će uručiti nagrade dobitnicima u roku od 20 radnih dana po završetku svake Takmičarske nedelje Konkursa, a pošto organizator stupi u kontakt sa dobitnicima putem broja telefona koji je dobitnik ostavio u ‘Inbox’ poruci na Clipsy Instagram stranici.

Dobitnici su dužni da se u roku od 5 dana nakon objave dobitnika odazovu organizatoru, i to putem ‘Inbox’ poruke na Clipsy Instagram stranici, radi dostavljanja adrese prebivališta u Republici Srbiji, a u svrhe omogućavanja organizatoru dostave nagrada.

Ako se dobitnik ili punomoćnik dobitnika (fizičko lice koje je dobitnik ovlastio da pruzme nagradu u ime i za račun Dobitnika, na osnovu specijalnog punomoćja overenog od strane notara), ne zatekne na adresi prilikom uručivanja nagrade ili nagrada ne bude uručena iz drugog razloga za koji nije odgovoran organizator, organizator će pokušati naknadno uručivanje nagrade u roku od 8 dana računajući rok od dana kada je Organizator prvi put pokušao da uruči nagradu Dobitniku.

Ukoliko ni naknadno uručivanje nagrade ne bude uspešno sprovedeno iz razloga za koji nije odgovoran organizator, dobitnik može u narednom roku od 30 dana od dana kada je pokušana ponovna dostava, preuzeti nagradu, o svom trošku, kod organizatora na adresi Đorđa Stanojevića 14, ukoliko je dobitnik državljanin Republike Srbije

Pravila

Clipys nagradna igra traje do 7.11.2021., a za detalje poseti Clipsy Instagram

Za pravila konkursa klikni OVDE