Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Da li možeš da isprovociraš Ljutu Koku? Napiši u komentaru OVDE svoju ideju za strip.

5 najkreativnijih komentara će biti nagrađeno paketima nove pikantne Carnex Selection paštete!

Konkurs je otvoren za sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, nalaze se na teritoriji Republike Srbije i korisnici su Facebooka.

Isti Učesnik može učestvovati u konkursu samo jednom u jednoj takmičarskoj nedelji i može postaviti više komentara ali će se u obzir uzeti samo prvi postavljen.

Oglasi

Konkurs je otvoren do 31.08.2018.

Za učestvovanje klikni OVDE