9 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Birra Moretti nagradna igra/nagradni konkurs na ovoj stranici je trajala od 19.09.2022 do 14.11.2022 u 23:59:59 časova. Ispod je link na novu nagradnu igru.

Najnovijaa Birra Moretti nagradna igra je na stranici www.nagradneigrers.com/tag/birra-moretti/

Nagrade:

 • Mesečna nagrada:
  • 1 x Vespa Primavera 125 RED (ukupno 2 nagrade za vreme trajanja konkursa)
  • Nedeljna nagrada (svake nedelje):
   2 x Peć za picu Ooni Fyra 12 na palet (ukupno 16 nedeljenih nagrada)
 • Dnevna nagrada (svakog dana tokom 57 dana koliko traje konkurs)
  • 20 x daska za pizzu
  • 30 x majica

Ukupan broj nagrada: 2868

Pravo učešća

Pravo učestvovanja na Birra Moretti konkursu imaju punoletna lica, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Oglasi

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora ili na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Kako učestvovati?

 1. Kupi dva Birra Moretti piva i to u pakovanjima 0,5l limenika, 0,4l povratna boca, 0,33l nepovratna boca, 0,33l limenika i točeno pivo u minimalnoj količini od 0,25l
 2. Sačuvaj fiskalni račun od kupovine na kojem je vidljivo da je izvršena kupovina piva Birra Moretti
 3. Registruj se na sajtu www.birramorettinagradjuje.rs
 4. Unesi PFR broj računa i pošalji sliku
 5. Odigraj kviz i osvoji poene (odgovara se na 1 pitanje za koje se ima 10 sekundi na raspolaganju i 2 ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan odgovor).

Napomene:

 • U slučaju da se ne odgovori u roku od 10 seknudit, smaraće se kao da ne učesnik netočno odgovorio
 • Učenik za vreme konkursa može da unese neograničen broj ispravnih kodova i tako steći uslov za učestvovanje u kvizu
 • Učesnik je dužan da sačuva svaki račun sa kojeg je uneo kod i to tako da je ceo fiskalni račun očuvan do kraja reči „KRAJ FISKALNOG RAČUNA“
 • Učestnik u svakom trenutku može da proveri broj bodova koje ima na Profilu na sajtu www.birramorettinagradjuje.rs, kao i na kojoj poziciji se na Rang listi nalazi

Dobitnici nagrada

Tokom konkursa dobitnici dnevne, nedeljne i mesečne nagrade se određuju na osnovu bodova koje Učesnik skupi učestvujući u Kvizu. U slučaju da dva ili više Učesnika imaju isti broj bodova, prednost u rangiranju ima Učesnik koji je prvi uneo kodove.

Učesnik u svakom trenutku putem veb stranice može proveriti broj poena koje ima, na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi, kao i koliko poena ima prvi učesnik ispred njega.

Isto fizičko lice može osvojiti samo jednu mesečnu, jednu nedeljnu nagradu i jednu dnevnu nagradu, bez obzira na to sa koliko različitih profila je poslao odgovor.

Objava dobitnika

Spisak dobitnika će biti objavljene putem web stranice www.birramorettinagradjuje.rs na stranici „Lista dobitnika“ u roku od 24 časa od trenutka preseka kao i na drugi način za koji organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

DNEVNE NAGRADE

Dnevne nagrade se dodeljuju u periodu od 00:00 do 23:59.

Oglasi

Rang lista dobitnika se objavljuje narednog dana do 15h na Web stranici. Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj dobitnika, kako bi sve dnevne nagrade bile podeljene, nagrade će ostati neraspodeljene.

NEDELJNE NAGRADE

Presek svake nedelje se pravi u svaku nedelju u 23:59:59 časova, sem poslednje nedelje kada je presek u ponedeljak u 23:59:59 i to na sledeći način:

 • Prva nedelja – Prva nedelja počinje dana 19.09 2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 25.09 2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 25.09 2022 godine u 23:59:50 časova
 • Druga nedelja – Druga nedelja počinje dana 26.09 2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava 10.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 02.10.2022. u 23:59:50 časova
 • Treća nedelja – Treća nedelja počinje dana 03.10.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 09 10.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 00.10 2022 godine u 23:59:50 časova
 • Četvrta nedelja – Četvrta nedelja počinje dana 10.10.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 16 10 2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 16.10 2022 godine u 23:59:50 časova,
 • Peta nedelja – Peta nedelja počinje dana 17 10 2022. godine u 00-00-00 časova i ista se završava dana 23 10.2022. godine u 23:59:59 časova, a presek se pravi u nedelju 23.10 2022 godine u 23:59:50 časova
 • Šesta nedelja – Šesta nedelja počinje dana 24 10 2022. godine u 00-00:00 časova i ista se završava dana 30 10.2022. godine u 23:59.59 časova, a presek se pravi u nedelju 30.10 2022 godine u 23:59:50 časova
 • Sedma nedelja – Sedma nedelja počinje dana 31 10 2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 06 11 2022. godine u 23:50:50 časova, a presek se pravi u nedelju 06.11.2022 godine u 23:59:50 časova
 • Osma nedelja – Osma nedelja počinje dana 07 11 2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 14 11 2022. godine u 23:50:50 časova, a presek se pravi u ponedeljak 14.11.2022. godine u 23:59:59 časova

Nedeljne nagrade se dodeljuju u gore navedenim periodima. Rang lista dobitnika se objavljuje narednog dana, nakon nedeljnog preseka do 15h na Web stranici.

MESEČNE NAGRADE

Presek svake četiri nedelje se pravi:

 • Prvi mesec – Period od četiri nedelje – 19.09 2022. godine u 00:00:00 časova i završava se dana 16 10 2022. godine u 23:50:59 časova, a presek se pravi u nedelju 16 10.2022. godine u 23:59:50 časova,
 • Drugi mesec – Period od četiri nedelje – 17 10.2022. godine u 00:00:00 časova i ista se završava dana 13 11 2022. godine u 23:50:50 časova, a presek se pravi u ponedeljak 14.11.2022. godine u 23:59 59 časova.

Mesečne nagrade se dodeljuju u gore navedenim periodima. Rang lista dobilnika se objavljuje narednog dana, nakon mesečnog (četvoronedeljnog) preseka do 15h na Web stranici

Dodela nagrada

Učesnici, koji budu proglašeni za dobitnike dnevne, nedeljne i mesečne nagrade, biće kontaktirani u roku od 15 radna dana od objave rezultata na Rang listi putem e-maila koje su Učesnici dostavili prilikom registracije, a u cilju dodele nagrade.

Kontaktirani učesnici imaju rok od 3 dana da odgovorom na obaveštenje potvrde da prihvataju nagradu kao i da potvrde svoje lične podatke: ime, prezime, adresu stanovanja, JMBG i broj telefona.

Ukoliko Učesnik ne odgovori na Obaveštenje u roku od 3 dana organizator će još jednom pokušati da kontaktira Učesnike putem broja tefefona, koji su Učesnici dostavili prilikom registracije, a u cilju prikupljanja podataka za dodelu nagrade. Ukoliko u navedenom roku Učesnik, koji bude proglašen za dobitnika, ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem učesniku na Rang listi.

Nakon što Učesnik, koji bude proglašen za dobitnika Dnevne, Nedeljne ili Mesečne nagrade, dostavi sve neophodne podatke za dostavu nagrade, Organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene Dnevne nagrade. Isporuka navedenih nagrada će biti izvršena najkasnije 30 dana nakon objavljivanja dobitnika svake pojedinačne nagrade.

Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika nekom od kurirskih službi, koja će kontaktirati dobitnike nagrada.

Pomoć i konktakt

Učesnici konkursa mogu postavlajti pitanja u vezi sa konkursom na info mail birramoretti.konkurs@gmail.com ili pozivom na broj 0800/100 155

Radno vreme korisničkog servisa je radnim danima od 09:00 do 17:00 časova.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje nakon kupovine posetite www.birramorettinagradjuje.rs

Birra Moretti nagradna igra počinje 19.09.2022, a za učestvovanje kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
9 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!