Nagradna igra Ada Mall počinje 27.7.2020. godine sa početkom u 10:00 h i završava se 13.8.2020. godine u 22:00 h. Ukupno trajanje Nagradne igre je 18 dana.

Nagrade su 35 bicikala

Pravo na učešće u izvlačenju nagrada u Nagradnoj igri imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe jedan fiskalni račun izdat u maloprodajnom objektu u okviru Ada Mall-a.

Oglasi

Sve što je potrebno da uradite je sledeće:
Račun minimalne vrednosti od 10.000 RSD i čitko popunjenu pristupnicu ubacite u specijalnu kutiju, koja će se nalaziti na info pultu ADA MALL-a;
Svakog dana se dodeljuje 2, a poslednjeg 3 bicikla.

Objava dobitnika Nagrade će se vršiti svakog dana na zvaničnoj zvaničnoj internet stranici priređivača www.adamall.com u roku od 24h od izvlačenja nagrada i biće dostupan za vreme trajanja Nagradne igre, kao i 30 dana nakon isteka iste.

Priređivač će kontaktirati Dobitnike telefonom ili putem mail-a najkasnije u roku od sedam dana od izvlačenja Dobitnika, a radi obaveštavanja o mestu i vremenu gde nagrada može biti preuzeta.

Prilikom preuzimanja nagrade, Dobitnik je dužan da pruži na uvid lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), fiskalni račun na osnovu koga je učestvovao u Nagradnoj igri, kao i da popuni i potpiše formular koji je priložen uz Pravila

Spisak dobitnika po danima i modelima se nalazi OVDE

Za pravila Ada Mall nagradne igre u PDF-u klikni OVDE


NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA