1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj
Oglasi

Trajanje:

A1 nagradna igra na TiToku traje od 20.06.2022 do 26.06.2022 do 24 časova.

Nagrade:

  • 1 x HONOR X7 mobilni telefon

Pravo učešća

Pravo učešća u kreativnom konkursu imaju svi korisnici TikTokmreže sa prebivalištem na teritoriji
Republike Srbije. Na Konkursu mogu učestovati isključivo fizička lica, bez obzira na državljanstvo, sa uredno
prijavljenim prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Kako učestvovati?

  1. Zaprati TikTok profil @a1srbija_
  2. Napiši kreativni odgovor na OVOM LINKU na postavljenu temu

Napomene:

  • Kreativni odgovor mora biti originalno autorsko delo na koje učesnik konkursa poseduje sva autorska i druga prava, odnosno prava raspolaganja ovim autorskim delom, uključujući pravo da isto prenese na organizatora, bez ikakvih ograničenja.
  • Kreativni odgovor ne sme biti uvredljiv prema organizatoru ili bilo kojim licima i ne sme da ugrožava ili narušava imidž brend i kompanije organizatora.
  • Organizator konkursa zadržava pravo da učesniku konkursa traži dodatne informacije.
  • Organizator zadržava pravo da sa konkursa isključi onog učesnika koji svojim učešćem/ponašanjem krši ova pravila konkursa, zakonske propise

Odabir dobitnika

Dobitnike nagrade bira dvočlani žiri, koji imenuje organizator. Dobitnik se bira na osnovu kumulativnih kriterijuma kreativnosti. Kriterijum
kreativnosti će biti cenjen na osnovu diskrecione odluge žirija.

Objava dobitnika

Najkasnije dana 30.6.2022. će na TikTok profilu @a1srbija_ biti objavljeni rezultati izbora žirija i informacija o autorima pobedničke prijave.

Oglasi

Učesnik koji dobije nagradu će biti kontaktiran od strane organizatora putem inbox-a na TikToku.

Prilikom obaveštavanja, organizator će pobedniku tražiti neophodne lične podatke i lična dokumenta, radi prijave poreza i obavestiti ih o datumu i mestu realizovanja nagrade. Prilikom realizovanja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) i ostavljanjem neophodnih podataka i dokumenata za prijavu poreza, bez čega nije moguće realizovati nagradu.

Dodela nagrada

Organizator će po završetku konkursa, uručiti nagrade u roku 30 dana od dana obaveštavanja dobitnika.

Pravila i učestvovanje

Za učestvovanje kliknite OVDE

Oglasi
Oglasi

Za pravila nagradne igre klikni OVDE

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!