Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Najnovija Pionir nagradna igra 2019 se nalazi OVDE

Pionir nagradna igra 2018 priređuje se u periodu od 20.11.2018. godine do 19.12.2018. godine, zaključno sa izvlačenjem dobitnika.

Nagrade su:
10 x Zimovanje u Grand hotelu Tornik 5* na Zlatiboru za dve osobe
5 x Doček Nove 2019 Godine u hotelu „Izvor“ Aranđelovac
5 x Doček Nove 2019 Godine u hotelu „Sloboda“ u Šapcu
1 x Alfa- Plam peć na pelet za etažno grejanje COMMO
1 x Alfa -plam peć na pelet LUCA
15 x Alfa- plam štednjak električni S 140 55 13 G *6
50 x Alfa-Plam rešo električni STUDIO 1*B
100 x Pionirov NG paketić

U nagradnoj igri Pionira pravo učestvovanja imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije (izuzev Kosova i Metohije), i koji u periodu od 20.11.2018.godine od 00:00 sati do 19.12.2018.godine do 12:00 sati:
1. Kupi Pionir paket sreće 455g ili 4 Pionirova proizvoda na jednom fiskalnom računu:
1 Galeb čokoladu(bilo koju),
1 Pionir čokoladu za jelo i kuvanje,
1 Vitanova keks (bilo koji) i
1 Medeno srce (bilo koje)

(Npr. na jednom fiskalnom računu: Medeno srce 150g iz grupe Medenjaka, Vitanova keks 125g iz grupe Vitanova keksa, Galeb mlečna čokolada 80g iz grupe Galeb čokolade i Pionir čokolada za jelo i kuvanje 100g iz grupe Pionir čokolada za jelo i kuvanje). Popis proizvoda se nalaze OVDE
2. Pošalju SMS poruku na broj 3377, u periodu 20.11.2018.godine od 00:00 do 19.12.2018.godine do 12:00 časova, sa sledećom sadržinom:
Broj sa fiskalnog računa (razmak) ime (razmak) prezime (razmak) mesto prebivališta (primer: 771835 Petar Petrović Beograd) na broj 3377, ili
ili
Putem interneta, pristupom stranici http://nagradnaigra.pionir.rs/strana/prijava.html, te na predviđenom mestu na navedenoj stranici unese broj fiskalnog računa-Bi broj, ime i prezime, mesto prebivališta i broj telefona. Tokom unosa podataka potrebno je da se učesnik saglasi i prihvati pravila nagradne igre, koja će biti dostupna na navedenoj internet stranici.

Oglasi

Cene poruke su kao u redovnom saobraćaju (MTS 3,60 dinara, Telenor 3,60 dinara i Vip 3,48 dinara).Učesnik je dužan da sačuva original ili kopiju računa kao dokaz kupovine. Fiskalni račun ne sme biti oštećen niti se na njemu smeju vršiti bilo kakve prepravke.
Svi podaci poslati putem SMS ili web servisa sakupljaće se u jedinstvenu bazu, odakle će biti izvlačeni dobitnici slučajnim elektronskim izborom.

Svaki učesnik nagradne igre ima pravo da pošalje neograničen broj SMS poruka ili putem interneta , pristupom stranici www.pionir.rs/nagradnaigra/, uz uslov da se u svakom pojedinačnom slučaju radi o drugom broju fiskalnog isečka-BI broju i da se to dešava u periodu trajanja nagradne igre. Fiskalni račun mora biti izdat u periodu trajanja nagradne igre. Jedan učesnik, koji se identifikuje preko jednog telefonskog broja, imena, adrese i ličnih identifikacionih podataka može da osvoji više nagrada tokom cele kampanje, bez obzira na to koliko se puta izvuče kao dobitnik sa različitim šiframa-fiskalnih računa.

Izvlačenje nagrada za sva tri kola obaviće se pred tročlanom komisijom
PRVO KOLO
-Traje od 20.11.2018. godine od 00:00 časova do 03.12.2018. godine do 23 sata i 59 minuta;
-Izvlačenje nagrada Prvog kola će se obaviti dana 04.12.2018. godine u 12 sati
Spisak dobitnika koji su izvučeni u Prvom kolu biće objavljen na sajtu www.pionir.rs/nagradnaigra/ u roku od 7 dana od dana izvlačenja.
DRUGO KOLO
-Traje od 04.12.2018. godine od 00:00 časova do 11.12.2018. do 23 sati i 59 minuta;
-Izvlačenje nagrada Drugog kola će se obaviti dana 12.12.2018. godine u 12 sati
Spisak dobitnika koji su izvučeni u Drugom kolu biće objavljen na sajtu www.pionir.rs/nagradnaigra/ u roku od 7 dana od dana izvlačenja.
TREĆE KOLO
-Traje od 12.12.2018. godine od 00:00 do 19.12.2018. godine do 12 sati 00 minuta;
-Izvlačenje nagrada Trećeg kola će se obaviti dana 19.12.2018. godine u 13 sati
Spisak dobitnika koji su izvučeni u Trećem kolu biće objavljen na sajtu www.pionir.rs/nagradnaigra/ u roku od 7 dana od dana izvlačenja.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik mora pokazati kopiju ili original računa-BI broj kao dokaz kupovine i broj sa računa-BI broj se mora slagati sa brojem koji je naveden prilikom prijavljivanja za učešće u nagradnoj igri.
Konačan spisak sa imenima dobitnika biće objavljen u dnevnom listu “Danas“ po završetku nagradne igre, odnosno 30.12.2018.godine i na internetu, pristupom stranici www.pionir.rs/nagradnaigra/

Za prijavu i pravila poseti www.pionir.rs/nagradnaigra/