17 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Knjaz Miloš nagradna igra se organizuje u periodu od 13.07.2023. do 23.08.2023. godine u 23:59:59 časova na www.kmnagradnaigra.rs

Nagrade:

 • Glavne nagrade:
  • 10 x Vaučer za putovanje – Filip Travel * jedinična vrednosti 117.300,00 RSD
 • Nedeljne nagrade:
  • 6 x Baštenski set (set se sastoji od dvoseda, dve stolice, stola i jastuka)
 • Dnevne nagrade:
  • 215 x DTL vaučeri za kupovinu u vrednosti od 5.000,00

Ukupan broj nagrada: 235

PRAVILA SE NASTAVLJAJU ISPOD OGLASA

*Vaučer za putovanje Filip Travel – vaučer u vrednosti od 1000 EUR koji dobitnik može iskoristiti najkasnije do 24.08.2024.g. za pokriće troškova putovanja po svom izboru iz ponude i u organizaciji turističke agencije „Filip travel“ d.o.o. Beograd

Pravo učešća

Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju najmanje 18 godina starosti i imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri nemaju lica zaposlena ili na drugi način radno angažovana kod Priređivača, u zavisnom privrednom društvu Priređivača „Knjaz Miloš – Natura“ d.o.o. Beograd, u agenciji „OneClick Solutions“ d.o.o. Beograd, kao i članovi njihovih najužih porodica (supružnici, deca), kao i roditelji i rođena braća i sestre ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu.

Knjaz Miloš prozvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

 • Knjaz Miloš 1,75L
 • Knjaz Miloš 1,25L
 • Knjaz Miloš 0,5L
 • Knjaz Miloš Obogaćeni cink + selen 1,5L
 • Knjaz Miloš Aromatični Limun 1,25L
 • Knjaz Miloš Aromatični Limun 0,5L
 • Knjaz Miloš Aromatični Narandža 1,25L
 • Knjaz Miloš Aromatični Narandža 0,5L
 • Knjaz Miloš Aromatični Malina 1,25L
 • Knjaz Miloš Aromatični Malina 0,5L
 • Knjaz Miloš paket 6 x 1.75 L
 • Knjaz Miloš paket 4 x 1,25L

Kako učestvovati?

 1. Kupi bilo koja dva Knjaz Miloš proizvoda,odnosno jedan paket iz asortimana Knjaz Miloš brenda, a koji su navedeni iznad u bilo kojoj DTL prodavnici na teritoriji Republike Srbije
 2. Pošalje u periodu nagradne igre prijavu putem SMS poruke na broj 3322

Na primer, potrošač na čijem fiskalnom računu je iskazan PFR broj (latinica) C2L9CYVX-C2L9CYVX-4104, šalje SMS na broj 3322 sa sadržinom C2L9CYVX-C2L9CYVX-4104

Troškove slanja SMS-a snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mobilnih mreža i to 3,6 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu MTS, 3,99 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu Yettel i 3,48 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu A1, za čije tarife i njihove izmene za standardni SMS Priređivač ne odgovara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napomene:

 • Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS poruka, ali sa različitim PFR brojem. Jedno lice može biti dobitnik samo jedne dnevne, jedne nedeljne i jedne glavne nagrade.
 • Dobitnik dnevne ili nedeljne nagrade učestvuje i u izvlačenju za glavnu nagradu. Svaki PFR broj može biti iskorišćen samo jednom.
 • Priređivač zadržava pravo da proveri validnost pristiglih PFR brojeva verifikacijom u fiskalnom Republike Srbije i da učesnike/dobitnike čiji su fiskalni računi nevalidni diskvalifikuje.
 • Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun sa jasno vidljivim detaljima iz Prijave kao dokaz kupovine i provere podataka do momenta uručenja nagrada i isti prilikom uručenja nagrade preda organizatoru ukoliko to organizator zahteva.

Izvlačenje dobitnika

Dobitnici dnevnih nagrada

Dobitnici dnevnih nagrada (DTL vaučer za kupovinu) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor, iz baza svih pravilno prispelih i validnih PFR brojeva, koji su prispeli u onom danu za koji se izvlače dnevne nagrade i to u periodu od 00:00 do 23:59:59 časova.

Izvlačenje dnevnih nagrada će se održavati svakog radnog dana u 11:30 časova počev od 14.07.2023. do 24.18.2023. godine. Svakog radnog dana izvlači se 5 dobitnika dnevnih nagrada. U izvlačenju dnevnih nagrada učestvuju sve prijave pristigle prethodnog dana (od 00:00 do 23:59:59).

Jedno lice može biti dobitnik najviše jedne dnevne za vreme celog trajanja nagradne igre. Ukoliko je lice već izvučeno kao dobitnik dnevne nagrade, Priređivač će nagradu dodeliti rezervnom dobitniku.

Dobitnici nedeljne nagrade

Dobitnici nedeljne nagrade(Baštenski set) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor, iz baza svih pravilno prispelih i validnih PFR brojeva, koji su prispeli u u toku one nedelje (sedmice) za koju se izvlače nedeljne nagrade.

Izvlačenje nedeljnih nagrada će se održavati prema sledećem rasporedu:

 • 20.07.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 13.07.2023.g. u 00:00 časova do 19.07.2023.g. u 23:59:59 časova
 • 27.07.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 20.07.2023. u 00.00 časova do 26.07.2023. u 23.59:59 časova;
 • 03.08.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 27.07.2023. u 00.00 časova do 02.08.2023. u 23.59:59 časova;
 • 10.08.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 03.08.2023. u 00.00 časova do 09.08.2023. u 23.59:59 časova;
 • 17.08.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 10.08.2023. u 00.00 časova do 16.08.2023. u 23.59:59 časova;
 • 24.08.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 17.08.2023. u 00.00 časova do 23.08.2023. u 23.59:59 časova.

Jedno lice može biti dobitnik najviše jedne nedeljne za vreme celog trajanja nagradne igre. Ukoliko je lice već izvučeno kao dobitnik nedeljne nagrade, priređivač će nagradu dodeliti rezervnom dobitniku.

Dobitnici glavnih nagrada (Vaučer za putovanje – Filip Travel) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor iz baza svih pravilno prispelih i validnih PFR brojeva, koji su prispeli u periodu od 13.07.2023.g. u 00:00 časova do 23.08.2023. g. u 23:59:59 časova.

Izvlačenje glavnih nagrada

Izvlačenje glavnih nagrada održaće se u četvrtak 24.08.2023. g. u 12:30 časova. U izvlačenju glavnih nagrada učestvuju sve prijave pristigle u periodu 13.07.2023.g. u 00:00 časova do 23.08.2023. g. u 23:59:59 časova.

Rezervni dobitnici

Pored dobitnika za svaku od nagrada će biti izvučeni i rezervni dobitnici (po pet za svaku od dnevnih nagrada, pet za svaku nedeljnu nagradu i pet za glavnu nagradu), za slučaj da se naknadno ispostavi da prijava dobitnika nije validna ili da se dobitniku ne može uručiti nagrada iz razloga definisanih ovim pravilima pa je time izgubio pravo na nagradu. Rezervni dobitnici će biti rangirani po redosledu izvlačenja kao „prvi , drugi, treći, četvrti i peti rezervni dobitnik“, i pozvani da ispune uslove za preuzimanje nagrada ukoliko te uslove ne ispune glavni dobitnici. U slučaju potrebe rezervni dobitnici će biti kontaktirani nakon završetka nagradne igre.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Objava dobitnika

Spisak dobitnika nagrada će biti objavljen na sajtu www.kmnagradnaigra.rs

Priređivač će objaviti PFR broj sa fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao i brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika

Obaveštenje dobitnika

Dobitnici nagrada će o osvojenim nagradama biti obavešteni putem SMS poruke u kojoj će biti pozvani da na imejl adresu info@kmnagradnaigra.rs dostave tražene lične podatke i to svoje ime, prezime, adresu na kojoj će biti izvršeno uručenje nagrade, broj telefona i fotografiju celog fiskalnog računa na kojem se nalaze jasno vidljivi PFR broj koji je poslat prilikom prijave u SMS poruci i QR kod. Dobitnike nagrada čija je vrednost iznad neoporezivog iznosa Priređivač će kontaktirati da dostave i JMBG radi podnošenja poreske prijave za porez na dohodak građana.

Preuzimanja nagrada

Rok za dostavu ovih podataka je 24 časova od slanja SMS poruke od strane priređivača, nakon čega će se smatrati da je dobitnik odustao od nagrade, te će nagrada biti dodeljena rezervnom dobitniku. Ukoliko fotografija sa dodatkom fiskalnog računa ne sadrži isti broj koji je dobitnik poslao SMS porukom, dobitnik gubi pravo na nagradu i ista će se dodeliti rezervnom dobitniku.

Da bi nagrada bila uručena, neophodno je da svi traženi podaci budu ispravni i da se odnose na punoletno lice. U slučaju dostavljanja nepotpunih ili netačnih ličnih podataka, u slučaju nedostavljanja slike fiskalnog računa sa kojim je ostvarena prijava, ili podataka lica koje nije punoletno, kao i u slučaju ako dobitnik ne preda fiskalni račun sa PFR brojem i PFR vremenom sa kojim je ostvarena Prijava prilikom predaje nagrade ukoliko Priređivač to zahteva, nagrada neće biti uručena i učesnik gubi pravo na istu.

Nedeljne i glavne nagrade dobitnici će dobijati na kućnu adresu, putem kurirske službe u roku od 30 dana od završetka Nagradne igre. Dnevne nagrade dobitnici će preuzimati u DTL prodavnici i biće obavešteni SMS porukom o mestu i vremenu preuzimanja dnevne nagrade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukoliko dobitnik iz bilo kog razloga ne bude bio u mogućnosti da preuzme nagradu u roku od 7 dana, nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Pomoć

Za sve nesporazume, detaljnije informacije u vezi nagradne igre, kao i za rešavanje mogućeg spora učesnici mogu da se informišu putem info@kmnagradnaigra.rs i putem kol centra na broj 011 20 73 050 radnim danima u periodu od 09:00 do 16:00 časova.

Učestvovanje i pravila

Knjaz Miloš nagradna igra traje do 23.08.2023., a za pravilnik posetite www.kmnagradnaigra.rs

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
17 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!