20 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nova aktivna Knjaz Miloš nagradna igre je na sledećem linku
www.nagradneigrers.com/tag/knjaz-milos/

Knjaz Miloš nagradna igra/nagradni konkurs traje od 17.05.2023. godine u 12:00č do 30.06.2023. u 23:59č na sajtu www.kmigrajiosvoji.rs

Nagrade:

 • 1 x putovanje na Maldive za dve osobe*
 • 10 x bicikl
 • 100 x kofer
 • 400 x peškir za plažu

* Putovanje na Maldive u organizaciji turističke agencije KonTiki Travel, u periodu od 02.12.2023. godine do 08.12.2023. godine, broj dana: 7, broj noći: 6

Ukupan broj nagrada: 511

Oglasi

Pravo učešća

Pravo učešća u konkursu imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije i koja u periodu trajanja konkursa imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije i koja imaju najmanje 15 godina.

Pravo učešća u konkursu nemaju zaposleni kod organizatora Knjaz Miloš a.d., zaposleni u zavisnom privrednom društvu Organizatora „Knjaz Miloš – Natura“ d.o.o. Beograd, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca (u daljem tekstu: članovi najuže porodice) i lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju ili realizaciji konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

Knjaz Miloš proizvodi za učešće u konkursu

Uslov za učestvovanje u Konkursu je kupovina u Merkator prodavnici bilo koja dva pakovanja sledećih proizvoda:

 • Knjaz Miloš 1,75L
 • Knjaz Miloš 1,25L
 • Knjaz Miloš 0,5L
 • Knjaz Miloš Obagaćeni cink+selen 1,5L
 • Knjaz Miloš Aromatični Limun 1,25L
 • Knjaz Miloš Aromatični Limun 0,5L
 • Knjaz Miloš Aromatični Narandža 1,25L
 • Knjaz Miloš Aromatični Narandža 0,5L
 • Knjaz Miloš Aromatični Malina 1,25L
 • Knjaz Miloš Aromatični Malina 0,5L

odnosno jedno pakovanje sledećih prozvoda:

Oglasi
Oglasi
 • Knjaz Miloš 6X1.75L
 • Knjaz Miloš 4X1,25L

Prodajna mesta

Konkurs se organizuje u prodajnim mestima Merkator-S sistema (Merkator – S d.o.o. Novi Sad) i to u svim prodavnicama Merkator, Roda i Idea na celoj teritoriji Republike Srbije, ne uključujući Autonomnu Pokrajinu Kosovo i Metohiju.

Kako učestvovati?

 1. Kupi bilo koja dva Knjaz Miloš proizvoda sa liste iznad u Merkator, Roda i Idea prodavnicama
 2. Poseti sajt www.kmigrajiosvoji.rs
 3. Unesi kod sa dodatka fisklanog računa (fiskalni isečak)
 4. Registruj se
 5. Odigraj mamory igricu i osvoji nagrade
 6. Sačuvaj fiskalni račun i fiskalni isečak

Napomene:

 • Učesnici su dužni da sačuvaju svoje fiskalne račune, koje su dobili prilikom kupovine i fiskalne isečke (fiskalne dodatke) na osnovu kojih su dobili kod za učešće u konkursu
 • Unosom novog, ispravnog koda, svaki učesnik može učestvovati neograničen broj puta u toku perioda trajanja konkursa
 • Za ostvarivanje prava na nagradu organizator može u svakom trenutku zahtevati od dobitnika da fiskalni račun i fiskalni isečak prikaže odnosno dostavi.

Memory igrica

U igrici memorije („memory game“) učesnik otvara 28 kartica kako bi sastavio 14 parova.

 • Maksimalan broj parova je 14.
 • Učesnik istovremeno može otvoriti najviše 2 kartice koje mogu predstavljati potencijalni par.
 • Svaki par nosi određen broj bodova u odnosu na vreme kada je isti spojen, tako da se broj ostvarenih bodova za svaki spojen par, sa protokom vremena smanjuje.
 • Maksimalno vreme trajanja igrice je 2 minuta, odnosno 120 sekundi.

Za vreme igranja same igrice, zabranjeno je otvaranje novih prozora („tab“) u pretraživaču u kome je igrica otvorena, otvaranje bilo kojih drugih pretraživača kao i drugih programa. Ukoliko Organizator posumnja da je učesnik za vreme igranja igrice otvorio novi prozor u pretraživaču ili otvorio drugi pretraživač ili program, učesnik će biti automatski diskvalifikovan.

Osnovni kriterijum za rangiranje učesnika jeste broj ostvarenih bodova. U slučaju da postoji više učesnika sa istim brojem ostvarenih bodova, kao dodatni kriterijum u takvim slučajevima primenjivaće se vreme za koje je učesnik ostvario bodove. Razumevanja radi, učesnik koji je ostvario isti broj bodova kao drugi učesnik ili učesnici, ali za kraće vreme igranja igrice, imaće prednost u rangiranju u odnosu na drugog učesnika ili učesnike sa istim brojem bodova. U slučaju da postoji više učesnika sa istim brojem ostvarenih bodova i sa istim vremenom igranja igrice, prednost će imati učesnik koji je prvi odigrao igricu.

Rang lista

Na web stranici www.kmigrajiosvoji.rs/top-lista će sve vreme tokom perioda trajanja nagradne igre biti dostupna rang lista koja će sadržati „nadimak“ pod kojim se učesnik registrovao, broj ostvarenih bodova i vreme u koje su bodovi ostvareni. Svakog dana u 12č rang lista biće ažurirana sa rezultatima ostvarenim prethodnog dana.

Odabir i rangiranje dobitnika

Na osnovu broja bodova, a u slučaju više učesnika sa istim brojem bodova – i na osnovu vremena za koje je učesnik ostvario bodove, odnosno na osnovu kriterijuma koji učesnik je prvi odigrao igricu ukoliko su prema prethodnim kriterijumima jednaki, vrši se rangiranje učesnika i proglašava se konačna rang lista Dobitnika koji mogu osvojiti jednu od nagrada.

Ako je učesnik učestvovao više puta računa se najbolji rezultat učesnika, odnosno najviši broj bodova ostvaren jednim učešćem iz čega proizilazi da svaki učesnik može osvojiti samo jednu nagradu, bez obzira na broj učestvovanja u Konkursu.

Oglasi
Oglasi

Objava dobitnika

Konačna rang lista dobitnika će biti objavljena nakon završetka nagradne iigre na web sajtu www.kmigrajiosvoji.rs, najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana završetka Konkursa.

Lista će se zvati „Dobitnici nagrada“ i merodavna je za priznavanje prava na nagradu.

Obaveštenje dobitnicima

Ukoliko učesnik osvoji nagradu čija je pojedinačna vrednost iznad neoporezivog iznosa, ima obavezu da organizatoru u roku od 48 sati od poziva Organizatora, dostavi fotokopiju lične karte ili drugi lični dokument koji sadrži sledeće podatke: ime i prezime, prebivalište i JMBG učesnika, zbog obračuna i uplate poreza na dohodak građana, kako bi organizator mogao da ispuni poreske obaveze po osnovu poreza na dohodak građana. Korisnik dostavlja podatke na e-mail adresu kmigrajiosvoji@knjaz.co.rs

Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da je mlađi od 15 godina, ili ukoliko postupi suprotno definisanim obavezama ovog člana ili nije u mogućnosti da preuzme nagradu, organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu.

Nagrada se ne može preneti na treća lica.

Dodela nagrada

Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika koje su naveli prilikom registracije najkasnije do 31. jula 2023. godine, nekom od poštanskih/kurirskih službi, koja će kontaktirati dobitnike nagrada. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa bilo kojim od dobitnika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost organizatora ili ukoliko im se ne može da dostaviti nagrada u roku od 5 radnih dana od pokušaja uručivanja nagrade. Nakon ovog perioda, organizator nije u obavezi da uruči nagradu dobitniku.

Prilikom dostavljanja nagrade, od dobitnika se može zahtevati da se legitimiše odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš) kao i da prikaže fiskalni račun sa fiskalnim dodatkom (fiskalnim isečkom) na kome je prikazan kod za učešće u Konkursu kao dokaz kupovine proizvoda.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje posetite www.kmigrajiosvoji.rs

Knjaz Miloš nagradna igra traje do 30.06.2023., a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
20 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!