56 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Nova Guarana nagradna igra počinje 01.09.2023, a pravila su na stranici www.nagradneigrers.com/guarana-nagradna-igra-2023-kupi-guarane-sad-i-osvoji-quad/

Guarana nagradna igra se organizuje u periodu od 31.05.2023 u 00:00 do 11.07.2023 u 23:59:59 časova.

PRAVILA SE NASTAVLJAJU ISPOD OGLASA

Nagrade:

 • 1 x automobil Mini Cooper S vrednosti 4.562.125,87 rsd
 • 18 x Konzola Sony PlayStation 5 + tri igre
 • 420 x BUZZ VAUČER vrednosti 5.000 rsd

Ukupan broj nagrada: 439

Pravo učešća

Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju najmanje 18 godina starosti i imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije (ne uključujući sastavni deo Republike Srbije – teritoriju Kosovo i Metohiju).

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri nemaju lica zaposlena ili na drugi način radno angažovana kod Priređivača, u zavisnom privrednom društvu Priređivača „Knjaz Miloš – Natura“ d.o.o. Beograd, u agenciji „OneClick Solutions“ d.o.o. Beograd, kao i članovi njihovih najužih porodica (supružnici, deca), kao i roditelji i rođena braća i sestre ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu.

U nagradnoj igri učestvuju sledeći Guarana proizvodi

 • Guarana Original 0.25l
 • Guarana Aphrodisiac 0.25l
 • Guarana Cactus 0.25l
 • Guarana Zero 0.25l
 • Guarana Joker 0.25l
 • Guarana Joker Orange 0.25l
 • Guarana Joker Mango 0.25l
 • Guarana Original 0.5l
 • Guarana Mojito 0.5l
 • Guarana Joker 0.5l
 • Guarana No Sleep 0.33l

Kako učestvovati?

 1. Kupi bilo koja 2 Guarana proizvoda sa spiska iznad u trgovinskim radnjama na teritoriji Republike Srbije
 2. Poseti www.guaranuprotresi.rs
 3. Unesi broj mobilnog telefona, PFR vreme i PFR sa računa (učesnik čija je prijava primljena dobiće obaveštenje na internet stranici o uspešnosti prijave)
 4. Sačuvaj račun do kraja nagradne igre

VAŽNO!

 • Slanje prijave putem internet obrasca ne može da se izvrši ukoliko učesnik ne unese i broj mobilnog telefona u odgovarajućem formatu koji služi za njegovu identifikaciju i kontakt
 • Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da broj mobilnog telefona koji unose putem internet obrasca bude ispravan. U slučaju da broj telefona nije ispravan, dobitniku neće biti isporučena nagrada jer priređivač neće moći da sa njim stupi u kontakt i dobitnik gubi pravo na nagradu.

Napomene:

 • Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun sa jasno vidljivim detaljima iz prijave kao dokaz kupovine i provere podataka do momenta uručenja nagrada i isti prilikom uručenja nagrade preda organizatoru ukoliko to organizator zahteva
 • Prijava neće biti validna ukoliko su podaci prijave izmišljeni, generisani od strane učesnika ili već upotrebljeni
 • Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem Prijava, ali sa različitim PFR brojem i PFR vremenom izdavanja fiskalnog računa. Jedno lice može biti dobitnik samo jedne dnevne, jedne nedeljne i glavne nagrade. Svaki PFR broj i PFR vreme izdavanja fiskalnog računa može biti iskorišćeno samo jednom.

Izvlačenje dobitnika

Dobitnik glavne nagrade (Automobil Mini Cooper S) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor iz baza validnih Prijava, koji su prispeli u periodu od 31.05.2023.g. u 00:00 časova do 11.07.2023. g. u 23:59:59 časova.

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održaće se u 12.07.2023. g. u 13:00 časova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobitnici dnevne nagrade (Buzz Vaučer) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor, iz baza validnih Prijava, primljenih prethodnog dana od 00:00 časova do 23:59:59 časova.

Izvlačenje dnevnih nagrada će se održavati svakog dana u 11:00 časova počev od 01.06.2023. do 12.07.2023. godine. Svakog dana izvlači se 10 dobitnika dnevnih nagrada.

Dobitnici nedeljnih nagrada (konzola Sony PlayStation 5) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor, iz baza validnih Prijava, koji su prispeli u toku one nedelje (sedmice) za koju se izvlače nedeljne nagrade.

Izvlačenje nedeljnih nagrada će se održavati prema sledećem rasporedu:

 • 07.06.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 31.05.2023.g. u 00:00 časova do 06.06.2023.g. u 23:59:59 časova
 • 14.06.2023 godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 07.06.2023. u 00.00 časova do 13.06.2023. u 23.59:59 časova
 • 21.06.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 14.06.2023. u 00.00 časova do 20.06.2023. u 23.59:59 časova
 • 28.06.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 21.06.2023. u 00.00 časova do 27.06.2023. u 23.59:59 časova
 • 05.07.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 28.06.2023. u 00.00 časova do 04.07.2023. u 23.59:59 časova
 • 12.07.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 05.07.2023. u 00.00 časova do 11.07.2023. u 23.59:59 časova

Objava dobitnika

Spisak dobitnika nagrada je objavljen na sajtu www.guaranuprotresi.rs/dobitnici. Priređivač će objaviti PFR broj sa fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao i brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

Obaveštenje dobitnika

Dobitnici nagrada će o osvojenim nagradama biti obavešteni putem SMS poruke i/ili telefonskog poziva korišćenjem broja mobilnog telefona koji je Dobitnik upisao prilikom Prijave kada će biti pozvani da na email adresu info@guaranuprotresi.rs dostave svoje podatke potrebne za dostavu nagrada, ostale lične podatke o dobitniku koje zahtevaju važeći propisi, kao i fotografiju celog fiskalnog računa korišćenog za prijavu na kojem su jasno vidljivi podaci iz prijave.

Priređivač će nastojati da više puta pokuša da kontaktira dobitnike pozivom na broj mobilnog telefona, ali se ne obavezuje na više od tri pokušaja.

Rok za dostavu ovih podataka je 48 časova od dana kontaktiranja od strane Priređivača, nakon čega će se smatrati da je dobitnik odustao od nagrade, te će nagrada biti dodeljena rezervnom dobitniku. Ukoliko fotografija fiskalnog računa ne sadrži isti PFR broj i isto PFR vreme računa koji je dobitnik uneo prilikom Prijave, dobitnik gubi pravo na nagradu i ista će se dodeliti rezervnom dobitniku

Podaci neophodni za isporuku nagrade su:

 • Ime i prezime
 • Adresa u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije)
 • naziv grada/mesta
 • poštanski broj
 • broj telefona

Podatak neophodan za podnošenje poreske prijave za porez na dohodak građana za nagrade čija je vrednost iznad neoporezivog iznosa (glavna nagrada)

Dodela nagrada

Glavna nagrada biće uručena lično u roku od 60 dana od dana dostavljanja potrebnih podataka. O tačnom vremenu i načinu uručenja, dobitnik će biti blagovremeneno obavešten.

Da bi nagrada bila uručena, neophodno je da svi traženi podaci budu ispravni i da se odnose na punoletno lice. U slučaju dostavljanja nepotpunih ili netačnih ličnih podataka, u slučaju nedostavljanja slike fiskalnog računa sa kojim je ostvarena Prijava, ili podataka lica koje nije punoletno, kao i u slučaju ako dobitnik ne preda fiskalni račun sa PFR brojem i PFR vremenom sa kojim je ostvarena Prijava prilikom predaje nagrade ukoliko Priređivač to zahteva, nagrada neće biti uručena i učesnik gubi pravo na istu.

Dnevne i nedeljne nagrade dobitnici će dobijati na kućnu adresu, putem kurirske službe na adresu koju je dostavio dobitnik u skladu sa ovim Pravilima, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja potrebnih podataka i slike fiskalnog računa sa jasno vidljivim detaljima iz Prijave.

Svaki dobitnik će biti obavešten kada nagrada bude poslata na adresu dobitnika. Ukoliko dobitnik iz bilo kog razloga ne bude bio u mogućnosti da preuzme nagradu u roku od 7 dana, nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Pravo na uručenje dnevne i nedeljne nagrade će imati lice navedeno u podacima dostavljenim na e-mail adresu nakon osvajanja nagrade odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem i nijedno drugo lice. Uručenje nagrada biće lično.

Pitanja i pomoć

Za pomoć pozovite call centar Ponedeljak – Petak 9:00 – 17:00 na broj 011 207 30 55 ili pošaljite i-mejl na info@guaranuprotresi.rs

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Učestvovanje i pravila

Guarana nagradna igra traje do 11.7.2023, a za prijavu i pravila poseti www.guaranuprotresi.rs

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
56 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!