1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj
Oglasi

Trajanje:

dm nagradni konkurs se sprovodi u periodu počev od 1.2.2024. do 14.2.2024.

Nagrade:

  • 14 x nagrada koja se sastoji od proizvoda iz dm-a

Ukupan broj nagrada: 14

Pravo učešća

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju fizička lica koja su navršila 18 godina, koja su državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji, koja u periodu trajanja nagradnog konkursa postupaju na način opisan u ovim Pravilima.

U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, odnosno bilo koje lice koje odlučuje o dodeljivanju nagrada, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici.

Oglasi

Kako učestvovati?

  1. Poseti sajt www.activebeauty.rs
  2. Klikni na odgovarajuću kućicu tog dana
  3. Odgovori na pitanje
  4. Popuni obrazac i potvrdi svoju saglasnost sa pravilima nagradnog konkursa

Napomene:

  • Rok za prijavu na nagradni konkurs je svakog dana, od ponoći do ponoći narednog dana u periodu trajanja nagradnog konkursa.

Odabir dobitnika

O dobitnicima nagrada će se odlučivati na osnovu iskazane kreativnosti učesnika.

O dodeljivanju nagrada u nagradnom konkursu odlučivaće žiri određen od strane organizatora koji se sastoji
od dva člana. Kreativnost će biti cenjena na osnovu diskrecione odluke žirija.

Objava dobitnika

Organizator objavljuje ime dobitnika u roku od 5 radna dana putem imejla i activebeauty.rs
stranice dm Srbija.

Učesnici, koji su imenovani kao dobitnici, dužni su da u roku od 5 dana od dana objave/imejla odluke žirija, dostave Organizatoru svoje podatke imejlom i to sledeće podatke: ime i prezime, kontakt telefon, mesto i adresu na koju dobitnik želi da dobije paket.

Oglasi
Oglasi

Dodela nagrada

Predaja nagrade će biti izvršena poštom/kurirskom poštom o trošku organizatora.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje posetite www.activebeauty.rs/rs/dan-zaljubljenih/

Za pravila učestvovanje kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!